Slovník pojmů

D P S Ú V

Double Spin

DOUBLE SPIN je inovativní systém vedení spalin vyvinutý společností Romotop. Tento systém zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky a klade důraz i na estetiku samotného hoření.  Co znamená systém double spin pro uživatele? Hoření je…

Pelety

Pelety jsou lisovaný granulát z různých materiálů rostlinného původu tzv. biomasy. Nejčastěji mají válcový tvar a používají se k vytápění jako náhrada fosilních paliv. Vedle nejběžnějších dřevěných pelet existují také alternativní pelety,…

Spaliny

Spaliny jsou zplodiny vznikající v průběhu hoření či spalovacího procesu. Spaliny vznikající pří hoření mohou mít pevné nebo plynné skupenství. Jejich složení závisí na druhu paliva a podmínkách spalování. K pevným spalinám patří škvára,…

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění neboli ústřední topení, je soustava vytápění, která rozvádí po celé budově nebo její části teplo z jednoho tepelného zdroje. Zdrojem tepla zde může být dálkové vytápění od poskytovatele nebo lokální vytápění například…

Vapky

Vapky či wapky jsou tlakové myčky, které slouží k čištění s použitím silného proudu vody.