Příkon

Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje, jak velké množství energie je potřeba do zařízení přivést, aby podalo požadovaný výkon. Vztah mezi příkonem a výkonem pak vyjadřuje jednotka účinnosti.

Příkon tedy vyjadřuje spotřebu elektřiny zařízení při jeho provozu. Příkon je u spotřebičů včetně elektrokotlů a tepelných čerpadel udáván ve W, případně pak v kW. Velmi často se pak můžete setkat s vyjádřením v jednotkách kWh tedy v kilowatthodinách, které vyjadřují spotřebu proudu za hodinu provozu. Tato měrná jednotka se udává u spotřebičů, které čerpají energii ze sítě nepřetržitě.

Jak se orientovat podle příkonu při výběru spotřebiče?

Ačkoli je příkon velmi důležité při výběru, měli byste při výběru spotřebiče pro vytápění zohlednit nejen jej, ale i jeho jednotku účinnosti. Třeba v případě tepelných čerpadel platí, že tepelná čerpadla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda mohou mít energetickou účinnost až 3. To znamená, že z jedné spotřebované kWh můžete čerpat teplo odpovídající 3 kWh.

Zajímat se o poměr příkonu a výkonu byste se samozřejmě měli nejen u zdrojů tepla, ale i dalších elektrospotřebičů, protože tak můžete při současných cenách energií ušetřit i desetitisíce ročně.