Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka je zařízení, které se používá k rekuperaci tzn. získávání tepla zpět z odpadního vzduchu. Takto získaná energie je zpravidla využita pro ohřev čerstvého vzduchu přiváděného do domu. Tento proces se obvykle využívá v systémech větrání a klimatizace s cílem zlepšit energetickou efektivitu budov a snížit náklady na vytápění a chlazení