Verner

Kotle značky Verner

Interiérové kotle, zplynovací a automatické kotle Verner

Společnost VERNER hledá optimální řešení - řešení příjemná pro zákazníkovu peněženku, a zároveň řešení komfortní a ekologická.

Vytápění biomasou je z hlediska pořizovacích nákladů v současnosti nejvýhodnější. Technologie zplynovacích kotlů vytváří z biopaliv reálný a využitelný zdroj energie.

Společnost VERNER, začínající v roce 1992 s jednoduchým sortimentem výrobků, je dnes moderní organizací nabízející velmi rozmanité produkty a služby, které podporují její rostoucí pozici na českém i zahraničním trhu. Od počátku své působnosti se zaměřuje na výrobu zařízení pro ekologické spalování.

Výrobní program zahrnuje celou řadu produktů - od krbových kamen a interiérových kotlů, přes kotle na kusové dřevo a automatické kotle na obilí a pelety až po kotelny na vytápění velkých provozů a celých obcí.

Nejprodávanější interiérová kamna a kotle Verner: