Sálavé teplo

Sálavé teplo je elektromagnetické vlnění, které se šíří rovnoměrně všemi směry. Zjednodušeně je možné říci, že sálavé teplo je určitý způsob přenosu tepelné energie do vytápěných prostor. U sálavého tepla platí, že není primárně ohříván vzduch v prostoru, ale předměty a teprve od nich se druhotně ohřívá samotný vzduch v prostoru.

Jaký je rozdíl v distribuci tepla sálavého a konvenčního?

Jak již bylo výše uvedeno sálavé teplo, respektive infračervené teplo nejprve ohřívá předměty a následně až vzduch. 80-85 % tepla přijímají okolní předměty včetně lidí, zbylých 15-20 % je pak odráženo do prostoru.  Je tedy zřejmé, že v praxi dochází ke kombinaci sálavého a konvenčního tepla v poměru 80 : 20. V případě konvenčního tepla, tedy u teplovzdušných systémů je pak tento poměr opačný. Platí totiž, že každé topidlo vydává oba typy tepla.

Jaké jsou výhody sálavého tepla?

Na rozdíl od konvenčního tepla sálavé teplo prohřívá prostor rovnoměrně. Rozdíl mezi teplotami u podlahy a stropu je tak minimální. To je ocení nejen lidé, ale i zvířata a rostliny. Na druhou stranu, zejména ve velkých prostorech je teplota poblíž zdroje tepla podstatně vyšší než na opačném konci místnosti.

Další výhodou sálavého tepla je pak skutečnost, že nedochází k přehřívání prostoru či vysušení vzduchu. V prostoru vytápěném sálavým teplem je nám i při nižší teplotě vzduchu příjemně, protože se jedná o přirozeně distribuované teplo, jako je tomu například u slunečního záření.

Navíc dochází k nižšímu proudění vzduchu a tím i k zmenšené prašnosti v interiéru, oproti konvenčnímu topení. To jistě ocení především astmatici a alergici nebo rodiče malých dětí.

Jaké jsou zdroje sálavého tepla?

Mezi zdroje sálavého tepla v interiéru patří nejen sluneční záření proudící přes okna, ale především klasické krby, kachlová kamna nebo klasické infračervené zářiče.