Pocitová teplota

Pocitová teplota udává, jak působí vnější prostředí na oblečeného člověka. Jednodušeji řečeno pocitová teplota je souhrnem několika proměnných, které definují, jak danou teplotu člověk vnímá. Tyto proměnné zahrnují především rychlost větru, relativní vlhkost, ale i množství slunečního záření.

Ačkoli se pocitová teplota může zdát jako subjektivně vnímaná teplota, opak je pravdou. Pocitová teplota je na základě různých vzorců vypočítávána a může tak být třeba i součástí předpovědi počasí.

Jak je možné vypočítat pocitovou teplotu

Pocitová teplota se dle různých faktorů počítá dle odlišných vzorců. Pokud je teplota vzduchu pod 10 °C a rychlost větru dosahuje aspoň 1,3 m/s je možné aplikovat Wind Chill.  Tento vzorec se zakládá na tom, že díky proudění vzduchu při chladném počasí vnímá reálnou teplotu jako nižší.

Naopak v případech, kdy je teplota vzduchu vyšší než 27 °C a vlhkost vzduchu dosahuje hodnot nad 40 % se v praxi uplatňuje vzorec označený jako Heat Index. Ten poukazuje na to, že při vyšší vlhkosti vzduchu nedochází ke standardnímu pocení a tělo se tak dostatečně neochlazuje, což člověk vnímá tak, že je tepleji, než udává teploměr.

Metodu, která je aplikovatelná i v rozmezí od 5 do 27 °C pak využívá americká NOAA a ta se nazývá Rothfuszova regresní rovnice, kde dochází na základě určitých proměnných k dodatečným úpravám vzorce. Nutno je pak počítat, že tyto vzorce pracují s teplotami vzduchu ve Fahrenheitech.

Jaký může být rozdíl mezi pocitovou teplotou a teplotou vzduchu?

Z výše uvedeného je zřejmé, že pocitová teplota je pro lidský organismus důležitějším údajem než hodnota na teploměru. Při určitém proudění vzduchu není výjimkou, že bude pocitová teplota o 4-6 °C nižší než hodnota na teploměru, může se však stát, že bude i o 9 °C nižší.

 

TIP: Přečtěte si náš článek: "8 tipů, jak zlepšit tepelný komfort v domácnosti".