Cena pelet klesla pod 8 Kč za 1 kg, vytápění peletami tak patří k nejlevnějším

Pelety jsou zpátky na nízkých cenách, přičemž další výkyvy se již neočekávají. Dá se tedy předpokládat, že jejich cena zůstane i v dalších letech stabilní. Při výměně starého kotle představuje právě vytápění peletami jednu z nejzajímavějších možností.

ceny-pelet-se-snizuji-vytapeni-peletami

Cenový vývoj pelet

Obecně platí, že v České republice si udržují pelety stabilní cenu. Ojedinělou výjimku v tomto dlouhodobém trendu představoval rok 2022.

V období mezi roky 2012 až 2021 stály pelety přibližně 5 až 7 Kč za 1 kg. Na jaře 2022 začala jejich cena postupně stoupat, nakonec se vyšplhala až na zhruba na 15 Kč za 1 kg. Avšak již v průběhu roku 2023 cena opět klesala a v současnosti se pohybuje pouze okolo 7,6 Kč za 1 kg. Během jarních měsíců se pak tato cena velmi pravděpodobně ještě mírně sníží.

Výhled do dalších let je rovněž příznivý. Pokud nenastane žádná neočekávaná krize, panuje shoda, že se cena za pelety udrží v rozmezí 7 až 8 Kč za 1 kg s tím, že bude kopírovat inflaci.

Co způsobilo cenový výkyv v roce 2022

Nenadálý cenový výkyv, ke kterému došlo v roce 2022, se netýkal pouze pelet, nýbrž energií obecně. Jejich ceny dokonce dosáhly svého historického maxima.

Tento nárůst cen částečně souvisel s důsledky pandemie covidu-19, avšak jednou z hlavních příčin energetické krize byla vojenská invaze Ruska na Ukrajinu.

Kvůli rostoucím cenám navíc začala významně stoupat také poptávka. Lidé si jednoduše snažili udělat co největší zásoby tuhých paliv z obavy, že ceny ještě dále porostou. To však následně způsobilo i potíže s dostupností pelet.

V současnosti je však situace na trhu uklidněná a neočekává se žádný další nepříznivý vývoj.

peletove-vytapeni-kalor-banner

Cena mohla být ještě nižší, ovšem nebýt zvýšení DPH

Od 1. 1. 2024 začalo platit kritizované rozhodnutí vlády, kdy došlo v rámci tzv. konsolidačního balíčku k přesunu ekologických paliv, mezi které patří dřevo a dřevní paliva, ze snížené sazby 15 % DPH do vyšší sazby 21 % DPH.

Za zmínku stojí, že v mnoha ostatních evropských státech je sazba za ekologická paliva výrazně nižší. Například v sousedním Německu činí současná sazba DPH za pelety pouhých 7 %.

Ačkoliv se však v ČR promítlo do ceny za pelety přeřazení do vyšší sazby DPH, i tak se pohybují náklady za vytápění peletami v příznivé cenové hladině.

peletove-vytapeni-zlevnuje-cena-pelet

Kdy se vyplatí nakupovat pelety

Udělat si zásobu tuhých paliv se nejvíce vyplatí v čase nejnižší poptávky. To znamená v druhé polovině jara, konkrétně během dubna až května, kdy topná sezóna končí. Podle Ing. V. Stupavského z Klastru Česká peleta je to doba, kdy může cena za pelety klesnout v průměru až o 20 %, což představuje zajímavou úsporu v nákladech za vytápění.

Naopak nejvyšší cena za pelety je již tradičně na podzim, tedy před začátkem nové topné sezóny.   

Srovnání s ostatními zdroji tepla

Existuje více způsobů, jak zajistit v interiéru teplo i v chladné části roku. Zároveň nelze jednoznačně určit, která forma vytápění je nejvýhodnější, protože záleží mimo jiné na charakteru budovy, možnostech a osobních preferencích. Vytápění peletami však rozhodně představuje jednu z nejzajímavějších možností.

1. Topení peletami vs. ostatní tuhá paliva

V současnosti je nejlevnějším způsobem vytápění moderní zplyňovací kotel na dřevo. Také topení uhlím (vyjma briket) vyjde v porovnání s kotlem na pelety o něco levněji. Pokud bychom ale měli započítat i veškerou práci okolo topení dřevem či uhlím, výsledek bude mnohem vyrovnanější.

Při topení dřevem a uhlím je nutné mít k dispozici dostatečně velký skladovací prostor, kotel je náročnější na obsluhu (ruční přikládání) a vzniká poměrně značné množství odpadu (popel). Dřevo je navíc často třeba nejdříve pořezat a naštípat, poté musí ještě důkladně vyschnout.

Oproti tomu je kotel na pelety takřka samoobslužný a produkuje minimální odpad.

2. Topení peletami vs. tepelné čerpadlo

Pořízení tepelného čerpadla je ve srovnání s peletovým kotlem nákladnější. A počáteční investice bude ještě vyšší v případně instalace zemního kolektoru, kdy je jako zdroj energie využíván geotermální vrt. Zejména u nízkoenergetických staveb může být poté návratnost vstupní investice poměrně dlouhá.

U tepelných čerpadel typu vzduch a voda, případně vzduch a vzduch, je třeba počítat také s hlučností venkovní vzduchové jednotky, což mohou nést nelibě např. sousedé. Na druhou stranu není na rozdíl od vytápění peletami potřeba komín, což je výhodou, pokud jím stavba nedisponuje.

3. Topení peletami vs. plyn a elektřina

Na rozdíl od vytápění peletami nevyžaduje topení plynem či elektřinou žádný skladovací prostor a není ani nutné pořizovat zásobu topiva na zimní měsíce. Proto je vytápění plynem a elektřinou maximálně komfortní.

Pokud se ale zaměříme na náklady, pak vychází vytápění peletami rozhodně finančně příznivěji. V porovnání s plynem je cena za topení peletami nižší nejméně o polovinu, u elektřiny je rozdíl ještě podstatně vyšší. Navíc nevyžaduje ani automatický peletový kotel žádnou náročnou obsluhu.  

Z následující tabulky si lze udělat rámcovou představu o účinnosti kotle a přibližných nákladech u jednotlivých způsobů vytápění.

Způsob vytápění

Účinnost v %

Přibližné náklady na 1 kWh

Moderní zplyňovací kotel na dřevo

82

0,96 až 1,06 Kč

Starý kotel na dřevo

70

1,12 až 1,25 Kč

Starý kotel na uhlí

75

1,64 Kč

Automatický kotel na pelety

88

1,89 Kč

Tepelné čerpadlo napojené na podlahové vytápění

-

2,01 Kč

Moderní zplyňovací kotel na brikety

82

2,08 Kč

Tepelné čerpadlo napojené na otopnou soustavu s radiátory

-

3,55 Kč

Kondenzační plynový kotel

99

4,50 Kč

Starý plynový kotel

90

4,95 Kč

Vytápění elektřinou

99

8,28 Kč

Na výměnu starých kotlů zbývá posledních pár měsíců

S účinností již od 1. září 2024 bude dle zákona o ochraně ovzduší zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Podle odhadů však zbývá ještě přinejmenším 150 000 až 200 000 domácností, které stále provozují staré a neekologické kotle na uhlí či dřevo. Ty tedy čeká v nejbližších měsících výměna za kotel splňující nové předpisy a předpokládá se, že jednou z nejčastějších voleb bude právě kotel na pelety.

Obr-vase-situace-ma-reseni2

TIP: Podívejte se na nabídku dotovaných kotlů na pelety. 

Pelety ve zkratce

Pelety se vyrábí lisováním z dřevěných pilin. Zpracovávají se ze suroviny, která vzniká během pilařské výroby, a proto nemají žádný negativní vliv na kácení dřevin.  Nesou podobu malých válečků o průměru 6 nebo 8 mm a délce v rozmezí zhruba od 3 až do 40 mm. Baleny jsou nejčastěji do pytlů o hmotnosti 15 kg.

Topivo ve formě pelet se vyrábí i u nás. V současnost existuje v ČR několik desítek peletáren, které zvládnou během jediného roku vyrobit až 500 000 tun dřevních pelet. Část z tohoto objemu využívají k vytápění naše domácnosti (v ČR je aktuálně používáno několik desítek tisíc peletových kotlů a kamen), část se vyváží do zahraničí.

Jaké jsou hlavní benefity vytápění peletami

Vytápění peletami představuje zajímavou volbu nejen s ohledem na finanční nákladnost, ale také z řady dalších důvodů.

1. Komfort a jednoduchost

Z hlediska pohodlí a obsluhy je topení peletami srovnatelné s vytápěním plynem nebo elektřinou. Kotle na pelety jsou totiž automatické. To znamená, že není třeba chodit ručně přikládat, zařízení se postará o vše včetně uvedení do chodu a čištění. Kotel sám přikládá, součástí je totiž zásobník na pelety, který obsahuje dostatek topiva na několik dní.

2. Minimální odpad

Zatímco u kotlů na dřevo či uhlí vzniká značné množství odpadu a popel je třeba vynášet několikrát do týdne, nezřídka však každý den, peletový kotel produkuje minimální objem odpadu. Jeho množství je dokonce tak malé, že vynášet popel obvykle stačí pouze jedinkrát za několik týdnů.

3. Ekologické řešení

Výroba pelet nezvyšuje nároky na kácení lesních porostů, protože jako surovinu používá de facto odpad z výroby. Během topení navíc dochází ke vzniku zanedbatelného množství emisí, vytápění peletami tak patří mezi nejvíce ekologická tuhá paliva.

4. Regulace teploty

Výhoda peletových kotlů spočívá rovněž v možnosti plynulé regulace teploty. Moderní automatické kotle na pelety disponují funkcí připojení internetového modulu pro dálkové ovládání kotle, a to jednoduše přes mobilní aplikaci. Nastavovat a měnit požadovanou teplotu je tudíž možné i při pobytu mimo domov.

5. Vysoká účinnost spalování

Při porovnávání nákladů na vytápění je třeba sledovat kromě samotné ceny topiva rovněž účinnost kotle. V případě moderních kotlů na pelety dosahuje účinnost spalování průměrně 88 %, což je více než u kotlů na dřevo a uhlí.

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety

Kromě automatického kotle na pelety existuje také kombinovaný kotel na dřevo a pelety. Ten může být zajímavou alternativou například tehdy, pokud má člověk zdroj dřeva a zároveň chce využívat i benefity a pohodlí, které skýtá vytápění peletami.

Jedná se vlastně o set dvou kotlů, jenž jsou ve vzájemné symbióze a k provozu potřebují pouze jeden komín. Druh topiva a způsob přikládání je možné měnit variabilně podle aktuální potřeby. To znamená, že například po dohoření dřeva v kotli zařízení automaticky přejde na topení peletami bez nutnosti ručního přikládání.

Závěrem

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vytápění domácnosti, dotýká se vás letošní výměna starých kotlů a kamen, případně vás zajímají možnosti kotlíkových dotací, můžete se nám ozvat na zákaznickou linku: tel. +420 778 500 111 nebo +420 777 288 883. Ta je pro vás k dispozici od pondělí do pátku v čase od 8:00 až do 16:00.

Se svými dotazy se na nás můžete obrátit kdykoliv také prostřednictvím emailové adresy info@centrumvytapeni.cz.

 

Zdroje: