Teplovodní výměník

Teplovodní výměník je zařízení, které naleznete třeba u krbu, krbových kamen nebo kotle a slouží k přenosu tepla z jednoho média na druhé. Teplovodní výměník přenáší teplo vzniklé při spalování na vodu v otopné soustavě, respektive v akumulační nádrži. Kromě vytápění lze teplovodní výměník použít i k ohřevu užitkové vody.

Jednoduše řečeno, teplo, které vzniká spalováním určitého paliva je skrze teplovodní výměník převáděno pomocí vody do radiátorů, podlahového teplovodního vytápění nebo zásobníku teplé vody. Tento proces je cyklický, voda je tak po dobu topení stále teplá.

Výhody a nevýhody teplovodního výměníku

Pro vytápění objektů jsou teplovodní výměníky velmi oblíbené, protože nabízí efektivní řešení vytápění celých objektů, včetně regulace dodávaného tepla. Vytápění a ohřev vody pomocí teplovodních výměníků má komfortní a ekonomicky zajímavý provoz.

Na druhou stranu zřízení otopné soustavy, ke které bude připojen teplovodní výměník je ekonomicky, časově i fyzické náročné. Navíc je potřeba počítat s tím, že toto řešení zabírá i určitý provoz a o otopnou soustavu je potřeba se starat, aby nebylo médium, tedy voda znečištěno. To platí především případě, kdy je připojen i ohřev vody. Tomuto znečištění mohou zabránit různé filtry, ty se však opět odrazí na celkové ceně i náročnosti montáže. Zároveň je třeba počítat s nutností čištění těchto filtrů, tedy s celkově náročnější údržbou.

Čím lze nahradit teplovodní výměník při vytápění krbem nebo krbovými kamny?

Kromě teplovodního výměníků, může být pro vytápění objektů využíván i teplovzdušný výměník, kde je využívaným médiem pro rozvod tepla vzduch. Ohřátý vzduch je rozváděn do prostor pomocí šachet a větráků. Ačkoli je tento způsob vytápění velmi rychlý, je jeho nevýhodou přenášení různých pachů po celém domě, a to včetně zápachu z vlastního procesu spalování.