Nová zelená úsporám - vše vyřídíme za vás!

Dotaci za Vás rádi vyřídíme od A do Z, neváhejte nám zavolat tel: +420  777 288 883

Při vyřizování dotací z programu Nová zelená úsporám Vám rádi nabídneme pomoc.

Máte zájem získat DOTACI až 200 000 Kč na výměnu zdroje tepla?

Neváhejte a pro bližší informace nás kontaktujte na tel: + 420  777 288 883

 • Máme zkušenosti s předchozím programem Nová zelená úsporám, kde jsme realizovali mnoho úspěšných žádostí a touto cestou se vydáváme i nadále.
 • Zajišťujeme zakázky po celé České republice, a to včetně zpracování žádosti a potřebné dokumentace.
 • Neváhejte a přijďte se k nám přesvědčit, že vytápění ekologickými zdroji tepla je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také finančně výhodné.
 • Prohlédněte si dotované kotle v naší nabídce.

Detailní informace najdete na www.zelenausporam.cz


Dotační program
 Nová zelená úsporám 

Kdo může o dotaci žádat:

Rodinné domy

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Bytové domy

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Na co lze dotaci čerpat:

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Nově bude podporována výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

  

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. 

 Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 Kolik získáte:

 Rodinné domy

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

FVE

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč

Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp – 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Bytové domy

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva – 35 000 Kč / b. j.
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem – 35 000 Kč / b. j.
Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem – 50 000 Kč / b. j.
Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem s ohřevem vody – 60 000 Kč / b. j.
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 25 000 Kč / b. j.
Tepelné čerpadlo vzduch - voda s ohřevem vody – 40 000 Kč / b. j.
Tepelné čerpadlo vzduch - voda s ohřevem vody – 50 000 Kč / b. j.
Napojení na soustavu zásobování teplem – 15 000 Kč / b. j.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 35 000 Kč / b. j.

FVE

Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 
Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 10 000 Kč

 

Příjem žádostí

Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023

 

Prohlédněte si dotované kotle v naší nabídce >>

Kam se obrátit pro více informací? 

Dotaci za vás rádi vyřídíme od A do Z, neváhejte nám zavolat.

DOTAČNÍ INFOLINKA: +420 777 288 883

Nová zelená úsporám