Ústřední vytápění

Ústřední vytápění neboli ústřední topení, je soustava vytápění, která rozvádí po celé budově nebo její části teplo z jednoho tepelného zdroje. Zdrojem tepla zde může být dálkové vytápění od poskytovatele nebo lokální vytápění například kotlem na tuhá paliva, zemní plyn či topný olej nebo také tepelná čerpadla. Systém ústředního vytápění bývá využíván i jako zdroj teplé vody.