Akumulační zásobník

Akumulační zásobník je výborně izolovaná nádrž na otopnou vodu, která pomáhá zvyšovat efektivitu, ale i životnost zdroje tepla a vlastní topné soustavy. V akumulačním zásobníku, respektive v akumulační nádrži se ukládá teplá voda v době, kdy ji otopná soustava nevyužije. Díky tomu nedochází k příliš častému vypínaní a zapínání některých zdrojů tepla.

Akumulační zásobník je tak nádrž, která pomáhá s regulací teploty vody v otopné soustavě, tím, že teplo akumuluje, dokud teplota soustavy nepoklesne. Díky tomu může být dosaženo jisté regulace teploty i při využívání kotlů na pevná paliva, navíc nedochází k neefektivnímu plýtvání tepla.

Kdy se ještě vyplatí investovat do akumulačního zásobníku?

Akumulační zásobník je vhodná investice v mnoha případech. Pokud k ohřevu vody nebo vytápění objektu používáte obnovitelné zdroje energie jako jsou solární výměníky, které jak jistě víte, nepracují plynule a rovnoměrně. V akumulačním zásobníku se tak ukládá teplá voda, která může být později využita.

Akumulační zásobník nachází své uplatnění i v případech, kdy je potřeba propojit několik tepelných zdrojů. Jedná se především o případy, kdy jako dodatkový tepelný zdroj používáte již výše zmíněné obnovitelné zdroje.

Jaké další funkce má akumulační zásobník?

V případě otopné soustavy, kdy je zdrojem tepla tepelné čerpadlo, je akumulační zásobník i zdrojem tepla pro odtávání výparníku tepelného čerpadla. Jedná se o automatické odmrazování, kdy čerpadlo začne čerpat teplo zpětně, aby byla odstraněna vzniklá námraza na výparníku.

Akumulační zásobník navíc vyrovnává průtok vody mezi tepelným čerpadlem a otopnou soustavou, protože průtok tepelným čerpadlem a otopnou soustavou se zpravidla liší a musí být regulovány.