Tepelná pohoda

Tepelná pohoda, tepelný komfort nebo i tepelné pohodlí je hodnota tepla naměřená uprostřed místnosti metr nad zemí, při které není člověku ani příliš teplo ani chladno. Tepelná pohoda tak udává, kdy se člověk cítí v daném prostoru příjemně.

Tepelná pohoda je napříč odvětvími definována různými způsoby. Znakem tepelné pohody je skutečnost, že při běžné teplotě povrchu lidského těla cca 37 °C, se člověk vlivem okolní teploty nepotí a zároveň i stav mysli vnímá prostředí jako přívětivé.

Čím je ovlivněno vnímání tepelné pohody

Vnímání tepelné pohody se u lidí liší na základě dvou typů faktorů, a to faktorů subjektivních a objektivních. Zde platí, že objektivní faktory jsou měřitelné a technicky ovlivnitelné, subjektivní pak vychází z vnímání člověka jako jedince.

Mezi objektivní faktory, které ovlivňují vnímání tepelné pohody patří především vlhkost vzduchu, teplota vzduchu, rychlost proudění vzduchu, ale i teplota okolních předmětů. Které faktory se tedy řadí mezi ty měřitelné a ovlivnitelné?

  • Vlhkost vzduchu je při vnímání tepla velice důležitá. V zimním období se doporučuje udržovat relativní vlhkost mezi 45-60 %, v létě pak mezi 40-55 %.
  • Rychlost proudění vzduchu v interiéru pod 0,1 m/s nemá žádné negativní účinky na vnímání teplotní pohody. Vyšší hodnoty jsou pak považovány za průvan, které pocit tepelné pohody negativně ovlivňuje. Vhodné tedy je řešit netěsnosti obálky domu, kam se řadí netěsnost oken, dveří nebo nevhodná či chybějící fasáda.
  • Teplota okolních předmětů
  • Vlastní teplota vzduchu

Mezi subjektivní faktory, jež ovlivňují vnímají tepelného komfortu pak patří věk, zdravotní stav, schopnost aklimatizace okolnímu prostředí, psychický stav, vykonávaná činnost, ale i rychlost bazálního metabolismu.

 

TIP: Přečtěte si náš článek: "8 tipů, jak zlepšit tepelný komfort v domácnosti".