Kondenzační kotel

Kondenzační kotel je vysoce efektivní typ kotle, který využívá kromě tepla získaného ze spalování plynu nebo oleje na vytápění i energii ze spalin. Ta by se jinak samovolně uvolnila do okolního prostředí, respektive by unikla komínem, jak tomu je u běžných kotlů.

Typickým příkladem může být klasický plynový kotel, jehož účinnost se pohybuje mezi 85-90 %, v případě plynových kondenzačních kotlů však může účinnost dosahovat až 110 %. Za stejnou výši vynaložených finančních prostředků tak získáte až o 25 % více tepelné energie.

Jaké jsou typy kondenzačních kotlů?

Kondenzační kotle se dělí nejen dle používaného tepelného zdroje, ať už se jedná o plyn nebo topný olej, ale i dle účelu a konstrukce. Nejčastěji se můžete setkat s následujícími typy kondenzačních kotlů.

Kondenzační kotle podle účelu:

  • Kondenzační kotle využívané pouze k vlastnímu vytápění objektu.
  • Kondenzační kotle používané pro vytápění i ohřev vody s nepřímým připojením výhřevného zásobníku na teplou užitkovou vodu.
  • Kondenzační kotle užívané pro vytápění i ohřev užitkové vody s integrovaným zásobníkem vody.
  • Kondenzační kotle užívané pro vytápění a průtokové ohřívání užitkové vody.

Podle konstrukce, respektive podle umístění se pak kondenzační kotle dělí na stacionární a závěsné, tedy podle toho, zda jsou umístěny pevně na zemi nebo zavěšeny na zdi.

Často se pak kondenzační kotle dělí i podle materiálu, ze kterého je zhotoven výměník. Nejčastěji se v praxi jedná o výměníky nerezové, ocelové, litinové, měděné a ze speciální slitiny hliníku a křemíku.

Výhody kondenzačních kotlů

Největší výhodou kondenzačních kotlů jejich vysoká účinnost, a to nejen z ekonomického pohledu, protože s tímto typem kotle ušetříte tisíce korun ročně. Zároveň totiž spotřebujete méně zemního plynu, LPG nebo topného oleje.

 

Související kategorie:

Kondenzační plynové kotle