Ekonomické, a přitom dostupné vytápění s kotlem na pelety

Při současném trendu stoupajících cen energií se přirozeně snažíme maximálně ušetřit na provozu domácnosti. Naše první kroky by měly směřovat ke zdroji tepelné energie. Zastaralé elektrické a plynové kotle můžeme směle označit nejen za neúčinné, ale přímo za žrouty energie. Do nového kotle bychom měli vložit rozumnou investici a těšit se z nízkých provozních nákladů

Při výběru kotle často rozhoduje komfort vytápění – za nejpohodlnější se považují kondenzační plynové kotleelektrické kotle. Jejich pořizovací cena je ale vyšší, stejně tak provozní náklady na vytápění. Nejúčinnější jsou zplynovací kotle na dřevo v kombinaci s akumulační nádrží, ale vyžadují vysokou vstupní investici.

Kotle na pelety. Zlatá střední cesta ve vytápění

Pokud nechcete měsíčně platit tisíce za složenky a nemůžete si dovolit ani vysokou pořizovací cenu nového kotle, je pro vás vhodný právě kotel na pelety. Komfort vytápění je srovnatelný s plně automatickými zdroji tepla. Dřevěné pelety jsou dnes již velmi rozšířené, a tak je seženete od spolehlivých výrobců a dodavatelů ve všech okresech ČR.

Druhy automatických zdrojů tepla na dřevěné pelety:

Kamna na pelety teplovzdušná

Teplovzdušná krbová kamna na pelety

  • Jsou vybavená ventilátory, které vhánějí teplý vzduch potrubím do několika místností v různém teplotním komfortu.
  • Kamna si regulují podávání paliva na základě vyhodnocených parametrů ze spalin.
krbova-kamna-na-pelety-cervena

Krbová kamna na pelety s teplovodním výměníkem

  • Slouží pro vytápění topných systémů a akumulačních nádrží.
  • Poměr celkového výkonu do topného systému a interiéru, kde jsou kamna instalována, je 90 % voda a 10 % vzduch.
  • Narozdíl od klasických kamen na tuhá paliva mají kamna na pelety již zabudované oběhové čerpadlo, expanzní nádrž, pojistný a odvzdušňovací ventil.
Automatické kotle na pelety a biomasu

Automatické kotle na pelety a biomasu

  • Umisťují se do technické místnosti, kotelny nebo sklepa.
  • 98 % vyrobené energie přechází do topného systému, a to díky perfektně izolovanému teplovodnímu výměníku a pláště kotle.
  • Kotle na pelety mají velký vnitřní zásobník na palivo a umožňují také připojení externího zásobníku, v němž vystačí palivo na celou topnou sezónu. Odpadá vám tak nutnost častého přikládání.

Vytápění peletami, to je komfort a čistota

Komfort obsluhy je srovnatelný s plynovými či elektrickými kotli. Zapálení a vypnutí kotle si naprogramujete na požadovaný čas, teplotu nastavíte přes ovládací displej kotle (kamen), prostorovým termostatem nebo GSM modulem, který je velmi vhodný pro chataře a chalupáře. Palivo doplňujete v několikadenních cyklech nebo naplníte externí zásobník na celou sezónu.

Kotel na pelety si automaticky reguluje potřebný výkon k dosažení požadované teploty v závislosti na několika faktorech - aktuální teplotě ve výměníku, aktuální teplotě v topném systému, teplotě spalin a množství přisávaného vzduchu. Tak je dosaženo maximální účinnosti při ekonomické spotřebě paliva.

Při topení dřevem je nejčastějším problémem zvýšená prašnost a únik spalin do interiéru. U kotlů a krbových kamen se vám tohle nestane. Díky tomu, že přikládáte do zásobníku jen jednou za několik dní, prašnost je snížena na minimum. Navíc nepřikládáte přímo do spalovací komory, nýbrž do interního zásobníku, a tak nedochází k úniku plynů, spalin nebo kouře.

Nevýhodou kotlů a kamen na pelety je jejich zvýšená hlučnost. Proto věnujte zvýšenou pozornost kvalitě použitých komponentů. Každý výrobce by měl uvádět minimální a maximální hlučnost zařízení.

Topte ekonomicky i bez komínu

Spalinový ventilátor

Bezpečný odvod spalin z kotlů a kamen na pelety zajišťuje spalinový ventilátor pomocí systémového odkouření pro vnitřní a vnější využití. Proto není nutné přirozeného tahu komínu.

Teplota spalin (cca 120 °C) je mnohonásobně nižší než u jiných zdrojů na tuhá paliva a je tak dosaženo mnohem vyšší účinnosti spalování.

Vždy je nutné, aby byly kotle a kamna na pelety odborně nainstalovány a měly zajištěný servis, dodávku náhradních dílů apod. Jedná o technologicky náročný výrobek, který může servisovat pouze autorizovaný technik.

TIP pro vás: Pokud chcete ještě více ušetřit, nakupte si zásobu pelet na celou topnou sezónu už v létě, kdy je cena paliva nejnižší. V případě napojení kotle na externí zásobník paliva doporučujeme nakupovat tzv. big bagy.