Jaký je rozdíl mezi plyny CO a CO2? A kdy pořídit detektor?

Ný, natý, itý, ičitý, na to si z hodin chemie vzpomene asi každý, dáme asi dohromady, že CO je oxid uhelnatý a CO2 oxid uhličitý, ale jaký je v nich ve skutečnosti rozdíl? Jsou oba životu nebezpečné? A při jaké koncentraci? To se vám v následujících pár odstavcích pokusíme vysvětlit. Co mají oba kromě dvou písmenek společného je to, že se jedná o plyny bez zápachu, které jsou bezbarvé a ve vysokých koncentracích mohou být oba zdraví škodlivé nebo dokonce smrtelné.

1) Co je CO - oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý je bezbarvý, hořlavý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká nedokonalým spalováním fosilních paliv (např. uhlí, plyn, dřevo). K nedokonalému spalování dochází při nedostatečném přísunu vzduchu při spalování. V domácnosti vzniká oxid uhelnatý při špatném spalování, se kterým se můžete setkat u plynového průtokového ohřívače vody nebo plynového kotle, kdy hořící plamen nemá modrou, ale oranžovou barvu. CO vzniká i během doutnání dřeva v krbu. Nedoporučuje se nechávat dřevo v krbu dodoutnávat při zavřené komínové klapce. Zvýšená koncentrace je pak dána nedostatečným odvětráním místnosti. Nebezpečné jsou netěsnící spalinové cesty, nedostatečný tah komínu nebo i špatně čištěná a neseřízená zařízení.

Mimo domácnost se na vzniku CO podílí doprava a veškeré průmyslové procesy, kde probíhá spalování. Nemalé množství vzniká v atmosféře oxidací methanu a nezanedbatelným zdrojem je i cigaretový kouř.

Nejčastější zdroje oxidu uhelnatého v domácnostech

  • Karmy, plynové kotle, plynové ohřívače, plynové trouby a sporáky

  • Kotle (na dřevo, uhlí, plyn, pelety, topné oleje)

  • Krby, krbová kamna, kachlová kamna

  • Další zařízení, která spalují palivo

Jak škodí a co nám způsobuje oxid uhelnatý (CO)?

Oxid uhelnatý vstupuje do těla vdechováním, negativně působí na nervový systém, srdce a cévy. Pokud se jedná o nižší koncentraci, může zdravý člověk pociťovat bolest hlavy a únavu. Pokud má člověk srdeční problémy, může se i nízká koncentrace CO projevovat bolestmi na prsou. Vyšší koncentrace způsobuje poruchy vidění, koordinace, silné bolesti hlavy, závratě, halucinace nebo třeba žaludeční nevolnost. Riziková je zvýšená hladina hlavně pro osoby s chronickými záněty dýchacích cest a pro osoby s nemocemi oběhové soustavy. Velmi vysoká koncentrace bývá smrtelná, člověk upadá do bezvědomí a zemře. Ročně v České republice postihne otrava oxidu uhelnatého přes tisícovku lidí.

Ochrana před únikem oxidem uhelnatým – detektor CO

Protože je CO plyn bezbarvý, bez zápachu a lidskými smysly je nezaznamenatelný, je vhodné do místností s možným zdrojem úniku nainstalovat detektor CO v ovzduší. Hlásič mimo to, že při překročení stanovených hodnot spustí alarm, zapisuje a monitoruje úroveň CO v místnosti. Je ho montáž je jednoduchá a ve většině případů zabere pouze pár minut.

Nejlepší prevencí a ochranou před únikem CO jsou potom pravidelné revize spotřebičů i revize a kontroly spalinových cest včetně komínů, případně nahrazení starých zařízení moderními typy krbových kamen a kotlů, které mají pojistku zpětného tahu spalin. Při pořízení nových zdrojů vytápění dbejte na odbornou instalaci a zapojení.

2) Co je CO2 - oxid uhličitý?

Oxid uhličitý je stejně jako oxid uhelnatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, při vyšších koncentracích může mít však v ústech slabě nakyslou chuť. Je běžnou součástí zemské atmosféry. CO2 je produktem lidského dýchání, kvašení, tlení a spalování. Převážně v důsledku lidské činnosti se koncentrace CO2 v atmosféře zvyšuje. Tento fakt má negativní vliv na zesilování skleníkového efektu.

Nejčastější zdroje oxidu uhličitého v domácnostech

  • Lidé a domácí mazlíčci

  • Kvašení, telení, spalování, vaření na plynovém sporáku

  • V malé míře pokojové rostliny

Jak škodí a co nám způsobuje oxid uhličitý (CO2)?

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší v místnosti. Pokud pravidelně nevětráte, lze nepříznivé úrovně CO2 v místnosti dosáhnout poměrně rychle. „Vydýchaný“ vzduch snižuje pozornost, zvyšuje únavu, způsobuje bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku, hučení v uších a také nevolnosti. Vystavení organizmu vyšším koncentracím oxidu uhličitého se považuje za zdraví nebezpečné, mohou se dostavit epileptické křeče, svalové poruchy, pokles krevního tlaku a bezvědomí. Extrémní koncentrace má za následek téměř okamžité bezvědomí a během několika minut smrt.

Ochrana před oxidem uhličitým - detektor CO2

V přirozeném prostředí člověka, nedochází ke vzniku životu ohrožující koncentrace, kterou by se člověk mohl otrávit. Přesto si někteří lidé pořizují do domácnosti detektory oxidu uhličitého jako detektory "vydýchaného vzduchu". Vyšší míře CO2 v domácnosti jsou přisuzovány potíže se spánkem a bolesti hlavy. Měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu se nejčastěji provádí na pracovištích, aby byly zajištěny podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Pro zajištění podmínek hygieny a bezpečnosti práce je nutné nepřekračovat limity CO2 určené platnou legislativou.

Jestliže nevyužíváte řízené větrání například prostřednictvím rekuperace, nezapomeňte pravidelně a důkladně větrat, aby v místnostech, ve kterých se pohybujete, docházelo k pravidelné výměně vydýchaného vzduchu za čerstvý.