Revize a kontroly komínů a kamen. Dodržujte lhůty a vyhněte se komplikacím

Za starých časů se říkalo, že když uvidíte kominíka, je třeba se chytit za knoflík – přináší to štěstí. Dnes byste na ulici kominíka asi nepoznali, jejich klasický černý oblek s bílou čepicí spíše uvidíte v muzeu nebo na maškarním bálu. Moderní kominíci si vystačí s montérkami nebo s džíny. Ale není nutné hlídkovat na ulici, můžete si kominíka zavolat domů. A za knoflík se chytat nemusíte. Revize nebo pravidelné kontroly komínů a kamen jsou garancí, když ne přímo štěstí, tak aspoň klidu. Vyhnete se tím mnoha starostem. V lepším případě pokutě, v horším případě ohrožení zdraví.

komin

Co jsou revize a kontroly komínů a kamen a jak často je provádět, to je téma našeho článku.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí?

Často se tyto dva pojmy zaměňují. Pojďme v tom jednou pro vždy udělat pořádek. Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí? Zjednodušeně řečeno, revize je proces jednorázový, kontrola naopak pravidelný. Můžeme nabídnout mnemotechnickou pomůcku – KONtrola se dělá KONtinuálně, tedy pravidelně. Revize – jednoRázová. Není to nejlepší pomůcka pro zapamatování, ale třeba se v hlavě usadí!

Revizi komína je třeba provést tehdy, když:

- vyměňujete spotřebiče paliv

- uvádíte do provozu novou spalinovou cestu

- jste provedli stavební úpravu komína

- měníte druh paliva připojeného spotřebiče paliv

- zaznamenali jste trhlinu ve spalinové cestě nebo máte podezření, že k nějakému narušení spalinové cesty došlo.

Pokud nic takového u vašeho komínu neproběhlo, pak stačí provádět kontroly.


Co je spalinová cesta? Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a končí komínem.


Jak často provádět kontrolu a kdy je to nejvhodnější?

Jak často je dělat, to ukládá zákon č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Četnost kontrol záleží na výkonu připojeného spotřebiče paliv, na používaném palivu a na tom, jestli se topí po celý rok, nebo jen v sezóně. Zní to komplikovaně. Snad to tedy čtenáři usnadní naše tabulka. Pro pořádek uveďme, že v každém případě se kontrola provádí buď jednou, dvakrát nebo třikrát za rok. Nyní si najděte, který z uvedených případů platí pro váš komín.

Druh připojeného spotřebiče paliv

Vytížení

Výkon spotřebiče paliv do 50 kW včetně

Výkon spotřebiče paliv nad 50 kW

Čištění spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty

Čištění spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty

Pevný

Sezónní provoz

2x za rok

1x za rok

2x za rok

2x za rok

Celoroční provoz

3x za rok

1x za rok

2x za rok

2x za rok

Kapalný

Sezónní provoz

1x za rok

1x za rok

1x za rok

1x za rok

Celoroční provoz

2x za rok

1x za rok

1x za rok

1x za rok

Plynný

Sezónní provoz

1x za rok

1x za rok

1x za rok

1x za rok

Celoroční provoz

1x za rok

1x za rok

1x za rok

1x za rok

 

A kdy kontrolu komína provádět? Ideální je povolat kominíka na konci topné sezóny nebo před jejím začátkem. Není moc dobré dělat to uprostřed ledna. Je totiž ideální, když je komín před kontrolou vychladlý. Což nebývá případ studeného zimního období, kdy topíme neustále. Nemluvě o tom, že vás kominík moc nepochválí, když ho budete hnát na střechu bičovanou provazy deště nebo hustě zasněženou.

Čištění můžete dělat i svépomocí

Kromě pravidelné kontroly komína je třeba provádět i čištění. Kvůli němu kominíka povolávat nemusíte, můžete tak učinit i svépomocí. Je třeba pořídit správné vybavení – kominickou štětku s lanem nebo aspoň kartáč na nastavitelné tyči a závaží, kterému kominíci říkají sluníčko. Toto nářadí pořídíte v dobrém hobby marketu nebo ve specializované prodejně. Samozřejmě je k dostání také na internetu. Za celou výbavu nezaplatíte více než 1000 Kč.

Čistit odspodu nebo seshora? Pochopitelně je to pohodlnější zespodu. Ale nemůže to dělat každý – podmínkou je výška komínu do šesti metrů. Máte-li vyšší komín, musíte chtě nechtě na střechu.

Co se týče příprav, je nutné zavřít dvířka a ucpat je novinami. Pokud máte krb, zakryjte jej ochrannou fólií, aby saze neunikly do interiéru. Po výstupu na střechu spouštějte provaz se strojkem nebo štětku směrem dolů pomalu a postupně. Saze ukládejte nejlépe do nerezového kýblu.

krbova-kamna

Jaké další revize v domě musíte provádět?

Nejde ale jen o komín. Jste-li majitelem rodinného nebo bytového domu, zákon vám ukládá další povinnosti.

  • Hromosvody - u hromosvodu pořízeného do roku 2009 musí být revize prováděna jednou za 5 let, u novějšího jednou za 4 roky;
  • Kotel – u běžného kotle musí být revize provedena jednou za 3 roky.

To byly povinnosti majitelů rodinných domů. Co revize a kontroly v bytovém domě?

  • Požární zařízení – kontrola musí být prováděna nejméně 1x ročně;
  • Elektrická zařízení – kontrola musí být provedena jednou za 5 let;
  • Plynová zařízení – kontrola musí být prováděna jednou za rok, a to včetně kontroly plynových rozvodů. Revize plynových zařízení pak probíhá alespoň jednou za 3 roky, a to ve všech bytových jednotkách;
  • Výtahy – pravidelně jsou prováděny provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky a jednou za 6 let též inspekční zkouška.

Co se může stát, když kontrolu či revizi opomenete?

Pokud některý rok na kontrolu zapomenete, vystavujete se hrozbě pokuty. Běžnému občanovi hrozí pokuta 10 000 Kč, právnická osoba či OSVČ, která nezajistila povinné čištění a kontrolu spalinové cesty, může dostat pokutu až 100 000 Kč.

Možná to pro někoho nejsou až tak vysoké částky. Skutečná finanční ztráta ale může nastat, pokud dojde k nehodě. V případě požáru vám pojišťovna za případné škody neuhradí korunu, pokud vyjde najevo, že komín neměl platnou revizi či kontrolu ve stanovené lhůtě.

To nejhorší, co se může stát, jsou ale samozřejmě škody na zdraví. Ucpané spalinové cesty mohou způsobit otravu oxidem uhelnatým. Kontroly komínů proto nezanedbávejte.

TIP: Přečtěte si také, jaké jsou bezpečnostní předpisy a normy vztahující se ke krbovým kamnům a jejich umístění v interiéru.