Jak si vybrat nejlepší způsob vytápění?

Plyn, pelety, tepelné čerpadlo, nebo třeba ekohrášek? Stavba domu obnáší mnoho obtížných rozhodnutí. Jedním z nich je výběr vhodného způsobu vytápění užitné plochy. Jaké vytápění domu zvolit? Každé řešení má své plusy a mínusy, ale nejdůležitější jsou pozdější náklady na vytápění. Proto provedeme obecnou analýzu všech dostupných způsobů vytápění a u těch nejpopulárnějších také analýzu provozních nákladů.

vyber-vytapeni-rodinny-dum

Jak vytápět dům?

Vybrat si vhodné vytápění pro dům rozhodně není snadné rozhodnutí. V současné době máte k dispozici alespoň několik možností. Tradiční způsoby vytápění domácností, tedy kotle na uhlí, jsou stále častěji nahrazována ekologickým řešením. Tepelná čerpadla patří mezi jedny z nich.

Odpovědí na otázku, jak vytápět dům, může být i elektrické a plynové vytápění a tím výčet stále nekončí. Podívejte se proto, jak vytápět dům, aby to šlo efektivně a s malými finančními náklady.

Jaké vytápění domu zvolit, aby bylo plně ekonomické? Tomuto tématu jsme věnovali podstatnou část článku. Než ale přejdeme k cenovému srovnání a odpovědi na tuto otázku, stojí za to pečlivě zvážit možnosti použití každého z řešení.

Jaké jsou tedy možnosti vytápění domu? Na co je tedy potřeba si dát pozor? Jak vytápět dům: tradičně nebo moderně?

Základní informace k vytápění domu

Rozhodnutí o tom, čím vytápět svůj domov, je třeba učinit již na začátku, tedy ve fázi plánování projektu a stavby domu. Připravené projekty obvykle zahrnují instalaci vytápění plynovým kotlem. Je to u nás pohodlné a oblíbené řešení, jelikož má nízké vstupní náklady. V této fázi je však možné jednoduše změnit způsob vytápění, jelikož to vyžaduje pouze úpravu nebo rozšíření projektu.

Proč byste měli pečlivě přemýšlet o tom, jak nejlépe vytápět váš domov? Protože pozdější změna instalace bude drahá. Při hledání topného systému pro váš domov si můžete vybrat z mnoha řešení, včetně plynového a elektrického vytápění, mezi jinými.

Stále populárnější je také využívání obnovitelných zdrojů energie. Lídrem je v tomto ohledu jsou tepelná čerpadla a fotovoltaika, které umožňují ušetřit na účtech za vytápění nemalé částky. Pomůžeme vám vybrat to nejlepší řešení tím, že představíme všechny výhody a nevýhody každého řešení.

Musíte však vědět, že vytápění rodinného domu je jednou z nejdražších instalací v celém objektu. Vysoké jsou i provozní náklady s tím spojené. Je to dáno především tím, že v českých podmínkách trvá topná sezóna zhruba půl roku.

topeni-temperovani

Typy vytápění rodinného domu

V současné době není odpověď na otázku “čím dům vytápět?”, tak jednoduchá, protože řešení máte k dispozici mnoho a zároveň ceny energií a jednotlivých paliv jsou velice turbulentní. Proto záleží pouze na vás (a vašem rozpočtu), pro co se rozhodnete.

Vytápění domu v roce 2022 může být plynové, olejové a elektrické. Toto je jen výčet několika možností. Přečtěte si níže, čím se jednotlivé z nich liší, a také jaké jsou jejich výhody a nevýhody.

Vytápění domu tuhými palivy

Mezi mnoha způsoby vytápění domu je tento typ vytápění v Česku stále velice populární. V současnosti se řadí na druhé místo v oblíbenosti způsobu vytápění rodinného domu. Vytápění na tuhá paliva se využívá především v místech bez přístupu k plynové síti. Nejoblíbenějšími palivy jsou: černé uhlí, ekohrášek uhlí a dřevěné pelety. O něco méně obvyklé je také hnědé uhlí, rašelina nebo grafit.

Tuhá paliva jsou řešením, které stojí za zvážení, když chcete nejlevnější variantu. Je třeba si uvědomit, že tento způsob vytápění nemusí být vždy příliš ekologický a navíc vyžaduje pravidelné kontroly instalace.

Výhody topení tuhými palivy

 • Nízké náklady na vytápění
 • Dobrá dostupnost topných materiálů
 • Snadná obsluha kotlů na tuhá paliva
 • Proces ohřevu probíhá automaticky

Nevýhody topení tuhými palivy

 • Negativní dopad na životní prostředí
 • Nutnost pravidelných kontrol kotle
 • Vysoké investiční náklady

Vytápění tuhými palivy – jaké zvolit?

Při výběru kotle na tuhá paliva si musíte nejdříve určit druh paliva, kterým chcete topit. Toto je velmi důležité rozhodnutí. Některá paliva lze spalovat v kotlích s automatickými podavači, jiná nikoli. Důležitá je i produkce popela – některá pevná paliva produkují odpadu hodně, jiná málo. Jedno palivo je skladnější, další méně.

U každého kotle je výrobcem uvedeno, jaké tuhé palivo je pro něj vhodné a má být využíváno pro plné využití jeho výkonu. Pokud použijete levnější náhradu, může to snížit účinnost zařízení až o několik procent. Tato úspora paliva zároveň většinou zvyšuje emise škodlivých látek do ovzduší.

Jaké kotle na tuhá paliva tedy vybrat? Odpověď na tuto otázku může poskytnout energetická bilance vašeho domu. Pokud znáte potřebu tepla, můžeme zvolit kotel s optimálním topným výkonem. Pro menší objekty nebo jako doplňkový zdroj tepla např. k elektrickému vytápění nebo vytápění tepelným čerpadlem jsou vhodná také krbová kamna.

Nejprve si musíte odpovědět na otázku, zda ve vašem městě platí nějaká vyhláška zakazující instalaci kotlů na vybraná paliva. Zamyslete se také nad tím, kolik času můžete věnovat obsluze kotle a přípravě paliva, kde můžete palivo skladovat a kolik ho můžete uskladnit.

matt-seymour-1LtwLstsQXI-unsplash

Kotel na tuhé palivo - jaký vybrat?

Kotle na tuhá paliva mohou být takové, do kterých je potřeba přikládat palivo vícekrát denně, bez regulace intenzity spalování. Mohou to být i kotle s automatikou či s podavačem paliva.

O něco více se vyplatí investovat do kotle s automatickým podáváním paliva, díky kterému stačí naplnit kotel jen jednou za pár dní a máte doma klid a teplo. Navíc v takových kotlích můžete často spalovat více druhů paliv (např. ekohrášek, jemné uhlí, pelety). Pravidlo je jednoduché - čím modernější kotel a čím méně paliva spotřebuje, tím lépe. Samozřejmě je ale u novějších typů kotlů vyšší pořizovací cena.

Další důležitou věcí je, aby byl kotel přizpůsoben podmínkám vaší kotelny. Je nutné zkontrolovat rozměry kotle a umístění zásobníku paliva. Důležitá je také snadnost čištění.

Je dobré zkontrolovat kapacitu zásobní komory kotle - měla by mít možnost pojmout palivo postačující alespoň na 8 hodin provozu.

Důležitá je i účinnost spalování - v praxi je důležitější provozní účinnost než jmenovitá, tedy teoretická, kterou udává výrobce (provozní účinnost je 50-70%). Vyplatí se také zeptat na záruční a servisní podmínky.

host-kotel


TIP: Výběr vytápění domu se pojí i s ohřevem vody. Víte, jaké existují možnosti ohřevu vody v domácnosti?


Vytápění domu plynem

Mezi mnoha způsoby vytápění domu není plyn sice nejlevnější, ale je oceňován pro pohodlí, které přináší. Plynové kotle mohou pracovat nejen pro vytápění, ale také pro přípravu teplé vody. Instalaci stačí zkontrolovat jednou ročně, lze ji tedy považovat za prakticky bezúdržbovou.

Jaké jsou náklady na vytápění plynem? O něco vyšší než topení na tuhá paliva. Ročně to může být rozdíl v řádů tisíců korun. Vytápění plynem se však v roce 2022 může ukázat jako trochu problematické.

Ceny této suroviny jsou na historickém maximu a navíc Evropská unie v srpnu 2022 přijala nařízení, které předpokládá dobrovolné snížení poptávky po zemním plynu o 15 %. Snížení poptávky umožní malé úspory pro topnou sezónu v případě výpadků dodávek této suroviny z Ruska.

host-plyn-vedeni

Jaký je tedy nejlepší způsob vytápění vašeho domova? Jste si jistý plynem? Podívejte se na výhody a nevýhody tohoto řešení.

Výhody topení plynem

 • Dlouhou dobu byla obrovskou výhodou cena tohoto vytápění. To se však s rokem 2022 mění a cena topení plynem do budoucna již dost možná bude spíše nevýhodou.
 • Bezúdržbový provoz topného systému
 • Spalování zemního plynu je ekologické

Nevýhody topení plynem

 • Náklady na připojení k plynovodu jsou vysoké
 • Není k dispozici všude
 • Moderní plynové kotle jsou drahé
 • Bezprecedentní nárůst cen
 • Nedostatek stability související s možnými problémy s přístupem k surovině

Typy plynových kotlů

 • Tradiční kotel – je to nejoblíbenější kotel na trhu. Jeho cena se pohybuje mezi 15 000 - 30 000 Kč. Bohužel je ve srovnání se zbytkem dostupných plynových kotlů provozně poměrně nákladný.

 • Kondenzační kotel – za tento kotel zaplatíte 35 000 až 70 000 Kč. Jeho princip spočívá v kondenzaci vody obsažené ve spalinách, což umožňuje získat dodatečné teplo využitelné pro ohřev vody a snížit tak náklady na vytápění. Moderní kondenzační kotel je díky kondenzaci asi o 11 % úspornější než tradiční kotle.

 • Pulzní kotel – ceny tohoto kotle začínají na 80 000 Kč. U pulzního kotle byl hořák nahrazen spalovací komorou, což je ve skutečnosti pulzní motor. Využívá principu spalování plynu, vyvinutého a původně používaného v leteckých motorech. Instalací pulzního kotle můžeme využít až 40 % méně paliva než u tradičního kotle.

Vytápění domu topným olejem

Jaké vytápění pořídit v domě, kde nelze instalovat plyn? Zvažte topný olej. Toto řešení je oceňováno pro snadné použití a bez nutnosti čištění kotle.

Jak funguje vytápění topným olejem? Olej je přiváděn do hořáku speciálními dráty. Proces také zahrnuje čerpadlo, které nasává olej pomocí sacího potrubí a nepoužitý olej odvádí zpět do nádrže průtokovým potrubím.

Těžko však lze tento způsob zařadit mezi plně ekologické, i když v tomto směru bude jistě lépe hodnocen než tuhá paliva. Bohužel tento způsob vytápění vašeho domova není levný.

Výhody topení topným olejem

 • Snadnost použití
 • Vysoká dostupnost paliva
 • Méně škodlivé pro naše životní prostředí než tuhá paliva

Nevýhody topení topným olejem

 • Vysoká cena paliva
 • Nutnost určit kotelnu s přesně definovanými technickými parametry
 • Topný olej nelze použít k ohřevu vody

Vytápění domu elektřinou

Elektrické vytápění není levné řešení. Zvláště nyní, kdy náklady na elektřinu v roce 2022 vyletěly vzhůru, se toto řešení volí mnohem méně často.

Tato metoda se však může ukázat jako odpověď na otázku, jaké vytápění domu bude fungovat v případě malé stavby. V takové situaci bude nejlépe fungovat metoda podlahového vytápění.

Výhody vytápění elektřinou

 • Vysoký komfort používání
 • Možnost dálkového ovládání
 • Je to jeden z nejekologičtějších způsobů vytápění

Nevýhody vytápění elektřinou

 • Vysoká cena
 • Výpadky proudu
 • Dům musí mít dobrou tepelnou izolaci

termostat

Podlahové vytápění

Vodní podlahové vytápění? Jeho instalace vyžaduje stejně pečlivé plánování jako provedení. Po dokončení všech prací budou topné trubky skryty pod podlahou a nebude možné provádět žádné změny. I přes velkou oblibu tohoto typu vytápění mají někteří stále opodstatněné obavy, zda je to pro ně to správné řešení.

Podlahové vytápění zajišťuje volnost uspořádání místností a také příznivé rozložení tepla v interiérech. V celé zóně, ve které se zdržujeme, je udržována příjemná teplota. Mezi jednotlivými částmi místnosti nejsou výrazné teplotní rozdíly a nedochází tak k intenzivnímu proudění vzduchu a tmavým šmouhám na stěnách.

Použití podlahového vytápění také umožňuje libovolnou volbu typu zdroje tepla. Navíc díky nízké teplotě vody v instalaci bude kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo pracovat s velmi vysokou účinností.

Na co myslet při plánování podlahového vytápění?

Nejprve si musíte určit, jaký typ povrchové úpravy podlahy chcete použít. Mnoho lidí se domnívá, že jediným řešením je pokládka keramiky, kamene nebo betonu. V novostavbě dobře zateplené budovy se však nemusíte omezovat pouze na tento typ podlahy.

Můžete také uvažovat o parketách, vícevrstvých deskách a dokonce i podlahových panelech. Výběr materiálu také ovlivní to, zda víte, jak funguje podlahové vytápění.

Volba materiálu, který vede teplo méně intenzivně, tedy dřeva nebo panelů, se samozřejmě promítne do mírně vyšších nákladů na topný systém, protože bude potřeba větší hustota potrubí. Mírně nižší bude také účinnost například tepelného čerpadla, což však neznamená zvýšení ročních nákladů na vytápění domu o několik tisíc korun.

Velmi důležité je také určení funkce jednotlivých místností. To platí zejména o místech, jako je případná spíž nebo koupelny. V prvním případě nemusíte používat podlahové vytápění a ve druhém - naopak. V koupelnách se trubky pokládají s větší hustotou než v jiných interiérech, aby se dosáhlo vyšší teploty.

vyber-podlahy

Vytápění domu tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo je plně ekologický způsob vytápění domu, který je založen na obnovitelných zdrojích energie.

Toto topné zařízení nutí teplo proudit z oblasti s nižší teplotou do oblasti s vyšší teplotou.  Může čerpat energii ze země, vody nebo vzduchu. Provozní náklady budou v tomto případě nejnižší, ale samotná investice je poměrně vysokou položkou v rámci stavby.

Kolik stojí tepelné čerpadlo s instalací? Cena závisí na typu a výkonu čerpadla, ale také na užitné ploše domu. Nejčastěji však jejich ceny začínají na 200 000 Kč.

Každému, kdo stále tápe, co si vybrat: u tepelného čerpadla nebo kamen na pelety navrhujeme, aby se podíval na možnost dotací na pořízení tepelných čerpadel. Aktuálně existuje dotační program, jenž vám může pomoci dofinancovat až 100 000 Kč z celkové ceny čerpadla, při splnění vypsaných kritérií.

tepelne-cerpadlo

Vyplatí se tepelné čerpadlo bez fotovoltaiky? Rozhodně je to v současnosti nejlepší možná volba.


TIP: I přesto je fotovoltaika opravdu oblíbená a často se kombinuje právě s tepelným čerpadlem, jakožto nejvíce ekologická možnost. Podívejte se, jaké využití má fotovoltaika pro domácí wellness.


Výhody topení pomocí tepelného čerpadla

 • Žádné emise
 • Bezúdržbový systém
 • Úspora energie
 • Státní dotace

Nevýhody topení pomocí tepelného čerpadla

 • Vysoká hladina hluku
 • Vysoká pořizovací cena
 • Maximální teplota ohřívané vody je 60 stupňů (nutno použít vhodné radiátory nebo podlahové topení)

Vytápění domu pomocí fotovoltaiky

Toto je další způsob, který si při aktuálních cenách energií získává na popularitě. Fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu ze slunečního záření, která se následně přeměňuje na střídavý proud, který teče v domácích zásuvkách. Takto získanou energii lze využít jak k napájení elektrických zařízení, tak k vytápění domu či tekoucí vodě.

Stejně jako u tepelných čerpadel i v případě fotovoltaiky si můžete zažádat o dotaci na její pořízení. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů. V případě využití dotačních bonusů je celková výše podpory omezena na maximálně 60 % celkových realizačních výdajů.

host-panely-strecha

Výhody topení pomocí fotovoltaiky

 • Žádné emise
 • Žádný hluk
 • Bezúdržbový systém
 • Státní dotace

Nevýhody topení fotovoltaiky

 • Vysoká pořizovací cena
 • Snížení účinnosti instalace po několika letech
 • Nižší výkon v zimě

Jak funguje vytápění pomocí fotovoltaiky?

Vytápění domu fotovoltaikou je v tuto chvíli možné pouze nepřímo, protože nebylo vyvinuto řešení, které by umožňovalo přímé využití FV panelů pro vytápění.

Pro plné využití možností, které fotovoltaika nabízí, se vyplatí přeměnit vytápění domu na jakýsi hybridní systém. To znamená, že samotná topná zařízení by měla být elektrická, přičemž napájení pro ně by měl zajišťovat fotovoltaický systém se správně zvoleným výkonem. Díky tomuto řešení se výrazně snižují náklady na výrobu tepla potřebného k vytápění domu.

Bude fotovoltaika fungovat k vytápění i v zimě?

Existují názory, že úroveň slunečního záření (tj. průměrný počet slunečných dnů v roce) je pro fotovoltaiku v Česku nedostatečná, ale není to pravda. Naše země má totiž v tomto ohledu prakticky stejné podmínky jako nezpochybnitelná evropská solární velmoc, tedy Německo.

V závislosti na region se průměrná energie, kterou může fotovoltaická instalace vyrobit, pohybuje od cca 900 do dokonce 1200 kWh na 1 kWp instalovaného výkonu. To stačí k plnému pokrytí potřeb průměrné české domácnosti při vhodném výběru celkového výkonu FV instalace, a to jak z hlediska napájení zařízení, tak vytápění domu.

V zimě je fotovoltaika samozřejmě méně účinná, protože počet slunečných dní je relativně malý a den sám o sobě krátký, ale zde přichází tzv. net metering.

Tento systém v současné době umožňuje, aby se přebytky energie vyrobené během období zvýšené účinnosti fotovoltaických zařízení (obvykle v létě) vrátily do veřejné sítě, a byly “vráceny” až je opět budeme potřebovat.

host-panely

Vytápění domu: co se nejvíce vyplatí? Velké srovnání cen

Abychom mohli plně porovnat provozní náklady kotle na tuhá paliva, musíme učinit několik základních předpokladů. Naše výpočty budou zahrnovat čtyři modelové budovy o ploše 100, 120, 150 a 200 m2. Půjde o rodinné domy s různým stupněm tepelné izolace.

V prvním příkladu spočítáme náklady na vytápění dobře zateplených budov s potřebou energie 70 kW/m2/rok. Jedná se o rodinné domy s dobrou izolací vnějších příček, energeticky úspornými okny a efektivním dveřním těsněním.

Druhým příkladem je vytápění pro rodinný dům s nižším stupněm tepelné izolace. Předpokládáme zde průměrnou spotřebu energie 130 kW/m2/rok. Poslední výpočet se bude týkat rodinných domů s potřebou energie 150 kW/m2/rok.

S přihlédnutím k výše uvedeným výpočtům můžeme předpokládat průměrnou roční spotřebu energie na vytápění celého objektu. Přesné výpočty jsou uvedeny v tabulce níže.

Energetická náročnost budovy
(kW/m2/rok)

Roční spotřeba energie na vytápění - dům 100 m2

Roční spotřeba energie na vytápění - dům 120 m2

Roční spotřeba energie na vytápění - dům 150 m2

Roční spotřeba energie na vytápění - dům 200 m2

70

7 000 kWh

8 400 kWh

10 500 kWh

14 000 kWh

130

13 000 kWh

15 600 kWh

19 500 kWh

26 000 kWh

150

15 000 kWh

18 000 kWh

22 500 kWh

30 000 kWh

 

host-kotel-udrz

Při srovnání odhadujeme průměrné roční náklady na vytápění na základě cen platných v prvním čtvrtletí roku 2022.

Při kalkulaci nákladů na vytápění nebereme v úvahu cenu přípravy teplé užitkové vody. To bude záviset na počtu členů domácnosti a jejich individuálních potřebách, nikoli na velikosti a stupni zateplení objektu.


TIP: Chcete-li snížit výdaje za ohřev vody, doporučujeme zamyslet se nad solárním ohřevem vody. Může být součástí běžného fungování domácnosti nebo jen doplněk pro zahradní potřeby.


Jaké vytápění pro rodinný dům? Porovnání nákladů na vytápění v topné sezóně 2021/2022

Náklady na vytápění rodinného domu o ploše 100 m2

Zemní plyn je jedním z nejpohodlnějších způsobů vytápění nového domova. Jeho výhodou je možnost velmi pohodlné regulace teploty v místnosti a prakticky žádné problémy s provozem kotle.

Vytápění domu plynem bohužel generuje vyšší výdaje, které byly navíc navýšeny s příchodem roku 2022. V současné době byly sice ceny energií zastropovány, ale i tak jsou významně vyšší, než jsme byli zvyklí v minulých letech.

Průměrné náklady na vytápění dobře izolovaného domu o rozloze 100 m2 činí průměrně 12 000 Kč. Cena výrazně roste s vyšší poptávkou po energii. A tak průměrné náklady na vytápění malého domu s potřebou energie 150 kW/m2/rok mohou činit 25 000 Kč.

Mnohem výhodnějším a stejně komfortním způsobem vytápění místností se ukazuje být tepelné čerpadlo. Kvalitní tepelná čerpadla země-voda mají účinnost 400 %, což výrazně snižuje provozní náklady.

Řešení je vhodné pro rodinný dům s dostatečně velkou zástavbou. Průměrné náklady na vytápění naší modelové budovy se pohybují od 7 000 Kč do 15 000 Kč ročně v závislosti na potřebě energie. Jednou z největších nevýhod zemních tepelných čerpadel jsou poměrně vysoké pořizovací náklady.

Při zvažování, jaké vytápění domu zvolit, můžete uvažovat i o kotlích na tuhá paliva. Nejoblíbenější jsou v současnosti kotle s podavačem, poháněné peletami nebo ekohráškem.

Pelety jsou obnovitelné a ekologické palivo. Jeho nevýhodou je nutnost najít dostatečně velký a proti vlhkosti chráněný úložný prostor. Výhodou jsou však atraktivní náklady na vytápění objektů a relativně nízká pořizovací cena kotle (alespoň ve srovnání s investicí do tepelného čerpadla země-voda).

host-uspory

Níže uvádíme tabulkový přehled provozních nákladů kotlů vhodných pro starší i pro nový dům. V nákladech není zahrnuta příprava teplé užitkové vody.

Způsob vytápění

Energetická náročnost 70 kW/m2/rok

Energetická náročnost 130 kW/m2/rok

Energetická náročnost 150 kW/m2/rok

Plyn

12 000 Kč

22 000 Kč

25 000 Kč

Pelety

9 500 Kč

17 500 Kč

20 500 Kč

Tepelné čerpadlo

6 800 Kč

12 500 Kč

14 500 Kč

Ekohrášek

8 800 Kč

16 300 Kč

18 800 Kč

Dům 120 m2 - srovnání nákladů na vytápění s různými kotli

Kotel pro rodinný dům s užitnou plochou 120 m2 negeneruje vysoké náklady, pokud investujeme do účinného zateplení.


TIP: Je tedy patrné, že dobré zateplení hraje v případě vytápění důležitou roli. Víte, jaký je další rozdíl mezi zatepleným a nezatepleným domem?


Stavba domu může brát v úvahu různé zdroje vytápění a většina z nich vyžaduje vytvoření kouřového komína.  Alternativou k tomuto řešení jsou elektrické indukční kotle, které pracují v úsporném tarifu (každý den i přes špičku využívají nižší sazbu za kWh). V tuto chvíli se však nejedná o řešení, které by bylo mezi investory příliš oblíbené. Níže proto opět probereme náklady na vytápění domu plynem, tepelným čerpadlem, peletami a eko-uhlím.

 • V našem výčtu je nejúčinnější vytápění zemním tepelným čerpadlem. Při nízké spotřebě topné energie (70 kW/m2/rok) dokážete vytopit objekt za něco málo přes 8000 Kč ročně. Na druhou stranu vytápění domu s potřebou energie 150 kW/m2/rok (nekvalitní tepelná izolace) bude stát asi 17 000 Kč ročně. To není mnoho ve srovnání s jinými způsoby vytápění.
 • Alternativou jsou kotle na tuhá paliva, které jsou vhodné pro rodinný dům jakékoliv velikosti. Například minimální roční cena vytápění budovy peletami je asi 12 000 Kč a uhlím ekohrášek asi 11 000 Kč.
 • Bereme v úvahu velmi nízkou energetickou náročnost budovy a relativně malou plochu. Cena vytápění se opět zvyšuje s horší tepelnou izolací. A tak průměrné náklady na vytápění domu peletami (s potřebou energie 150 kW/m2/rok) jsou 25 000 Kč a 23 000 Kč s ekologickým uhlím.
 • Oblíbeným kotlem do nového domova je také kondenzační plynový kotel. Minimální náklady na vytápění naší modelové budovy jsou 14 000 Kč. Na druhou stranu cena vytápění objektu s potřebou energie 150 kW/m2/rok může činit méně než 30 000 Kč, bez ceny ohřevu teplé užitkové vody.

Níže uvádíme tabulkové srovnání nákladů na vytápění pro rodinný dům o ploše 120 m2.

Způsob vytápění

Energetická náročnost 70 kW/m2/rok

Energetická náročnost 130 kW/m2/rok

Energetická náročnost 150 kW/m2/rok

Plyn

14 000 Kč

26 000 Kč

30 000 Kč

Pelety

11 400 Kč

21 100 Kč

24 300 Kč

Tepelné čerpadlo

8000 Kč

15 000 Kč

17 300 Kč

Ekohrášek

10 500 Kč

19 500 Kč

22 500 Kč

Vytápění pro rodinný dům o ploše 150 m2

Náš další výpočet se týká rodinného domu s užitnou plochou 150 m2. Jaké vytápění pro dům s touto plochou bude fungovat nejlépe? Můžeme předpokládat, že čím prostornější budova, tím větší výhodnost investice do drahých, ale také hospodárnějších řešení provozu (tepelné čerpadlo, fotovoltaické či solární panely atd.).

Průměrné náklady na vytápění dobře izolovaného domu tepelným čerpadlem jsou 10 400 Kč ročně. Pro srovnání, cena vytápění domu ekohráškem je 13 000 Kč, peletami - 14 000 Kč a plynem - 17 500 Kč. Rozdíly v nákladech na vytápění se zvyšují v souladu s rostoucí spotřebou energie.

Předpokládejme, že naše modelová budova má špatnou izolaci a energetická náročnost zůstává na úrovni 150 kW/m2/rok. V tomto případě bude průměrná cena vytápění tepelným čerpadlem 23 400 Kč. Vytápění ekohráškem bude stát 28 000 Kč a vytápění peletami 30 500 Kč.

Nejvyšší náklady na vytápění vzniknou u kondenzačního plynového kotle, v průměru 37 500 Kč.

 uspora-za-topeni

Níže uvádíme tabulkové srovnání nákladů na vytápění pro rodinný dům o ploše 150 m2.

Způsob vytápění

Energetická náročnost 70 kW/m2/rok

Energetická náročnost 130 kW/m2/rok

Energetická náročnost 150 kW/m2/rok

Plyn

17 500 Kč

32 500 Kč

37 500 Kč

Pelety

14 200 Kč

26 400 Kč

30 500 Kč

Tepelné čerpadlo

10 100 Kč

18 800 Kč

21 700 Kč

Ekohrášek

13 100 Kč

24 400 Kč

28 000 Kč

Kotel pro rodinný dům o ploše 200 m2 - srovnání nákladů na vytápění

Stavba domu o větší ploše vždy generuje vyšší investiční výdaje. Za zvážení tak stojí, jaký kotel bude pro nový dům s předpokládanými tepelně izolačními parametry nejlepší. Čím horší izolace domu, tím rychlejší návratnost investice do dražších (ale levnějších na provoz) kotlů.

Například tepelné čerpadlo provozované v domě s potřebou energie 70 kW/m2/rok vygeneruje náklady 13 500 Kč. Je to zhruba o 3 700 Kč méně ve srovnání s ekologickým uhlím, o 5 200 Kč levnější než průměrné náklady na vytápění peletami a zhruba o 10 400 Kč méně ve srovnání s vytápěním plynem.

Rozdíly jsou ještě výraznější, pokud se zvýší energetická náročnost budovy. Stavba domu s potřebou energie 130 kW/m2/rok vygeneruje průměrné roční náklady na vytápění ve výši 25 000 Kč (tepelné čerpadlo), 32 300 Kč (ekologický hrášek), 35 400 Kč (pelety) a 43 200 Kč za plynové vytápění. Rozdíl mezi nejlevnějším provozem a nejdražším kotlem na tuhá paliva je 18 200 Kč/rok.

Způsob vytápění

Energetická náročnost 70 kW/m2/rok

Energetická náročnost 130 kW/m2/rok

Energetická náročnost 150 kW/m2/rok

Plyn

23 300 Kč

43 300 Kč

50 000 Kč

Pelety

19 000 Kč

35 200 Kč

40 500 Kč

Tepelné čerpadlo

13 500 Kč

25 000 Kč

28 900 Kč

Ekohrášek

17 500 Kč

32 500 Kč

37 500 Kč

 

host-pelety 

V našich výpočtech jsme předpokládali průměrnou cenu kvalitních pelet 6 250 Kč/t. Výpočty nákladů na vytápění ekohráškem zahrnovaly palivo v hodnotě 7 550 Kč za tunu.

Stojí za zmínku, že posledních několik měsíců přineslo nárust cen ekohrášku. Sazba paliva v některých skladech již přesahuje 8 300 Kč za tunu, což se výrazně promítá do konečných nákladů na vytápění budov.

Shrnutí

V této turbulentní době, kdy se ceny energií mění každým dnem není jednoduché vybrat ten správný způsob vytápění, který by byl jednoznačně nejlepší volbou. Tepelná čerpadla, fotovoltaické panely a solární systémy jsou sice ekologické a šetrné, ale jejich vstupní náklad nebo čekací doba na dodání a instalaci bývají často neslučitelné s našimi představami. Neexistuje univerzální způsob vytápění, který by byl jednoznačně nejlepší. Vždy musíme pečlivě zhodnotit naše možnosti a osobní preference v tomto směru.