Časté otázky a odpovědi o peletách a vytápění peletami

Pelety se stávají stále populárnějším palivem pro vytápění domácností zejména díky své efektivitě, ekologické udržitelnosti a ekonomickým výhodám. Přestože již dnes není vytápění peletami ničím neznámým, stále je jejich používání spojeno s mnoha otázkami. V tomto článku se zaměříme na nejčastější otázky týkající se pelet a peletového vytápění a nabídneme odpovědi, které vám pomohou tomuto tématu lépe porozumět.

pelety_1

Co se v článku dočtete:

Co jsou dřevěné pelety a z čeho se vyrábějí?
Jak dlouho vydrží dřevěné pelety a jak je skladovat?
Jak vybrat dřevěné pelety a poznat kvalitní?
Jaké jsou výhody vytápění peletami?
Jaké jsou aktuální ceny pelet - Jsou pelety drahé?
Kdy je dobré nakoupit pelety? A jak je nakoupit levně?
Kde je možné topit peletami?
Jak správně topit peletami?
Je možné topit současně dřevem i peletami?

Co jsou dřevěné pelety a z čeho se vyrábějí?

Dřevěné pelety jsou palivo vyráběné z dřevěných pilin a slisované do malých válečků o průměru zhruba 6-8 mm a délce 2 až 3 centimetry. Jedná se o moderní pevné palivo, které umožňuje energeticky úsporné, ekologické a prakticky bezobslužné vytápění.

Kvalitní pelety by měly být vyrobeny pouze z čistého dřeva bez dalších příměsí. Konkrétně se pro jejich výrobu používá dřevní hmota tvořená hlavně z pilin, ale také hoblin a dřevního prachu. Nejvhodnější jsou čisté smrkové piliny bez kůry, která by v peletách zvyšovala podíl popelovin. Někdy se do pelet přidává také malé množství (1-2%) přírodního pojiva jako je melasa nebo škrob.

Oproti briketám nebo kusovému dřevu, mají pelety tu výhodu, že si je může kotel sám přikládat (díky jejich malé standardizované velikosti) přímo ze zásobníků a tím ušetří mnoho času a práce při vytápění domácnosti.

 

Jak dlouho vydrží dřevěné pelety a jak je skladovat?

Trvanlivost pelet závisí na několika faktorech, jako je kvalita pelet, způsob jejich výroby a skladování. Obecně není problém, aby kvalitní pelety vydržely rok nebo déle, když jsou dobře skladovány. Pokud jsou pelety skladovány v mokrém prostředí nebo jsou nějakým způsobem poškozeny, může dojít ke snížení jejich trvanlivosti.

Ke skladování pelet se běžně využívají již vybudované sklepy nebo technické místnosti, které jsou součástí stávajících nemovitostí. Je však třeba, aby byl sklad suchý, vzduchotěsně oddělený od obytných prostor budovy a zároveň dobře odvětrávaný. Dnes je také možné využít sériově vyráběná sila a skladovací systémy pro volně ložené pelety jejichž součástí je i plnící a odsávací potrubí.

U průměrné domácnosti v rodinném domě s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ je spotřeba pelet na topnou sezónu ročně cca 4–5 tun. Sklady se proto budují větší, obvykle cca na 5-8 tun.

Detailní informace o tématu skladování nabízí Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet vydaná klastrem Česká peleta.

 

Jak vybrat dřevěné pelety a poznat kvalitní?

Před nákupem dřevěných pelet je důležité si zjistit informace o výrobci a kvalitě pelet. Samotnou kvalitu pelet lze posoudit podle následující faktorů:

 • Obsah vlhkosti: Kvalitní dřevěné pelety by měly mít nízký obsah vlhkosti, obvykle méně než 10%. Vysoký obsah vlhkosti může způsobit problémy s hořením a snížení výkonu.
 • Obsah popela: Dřevěné pelety by měly mít nízký obsah popela, ideálně méně než 1%. Vyšší obsah popela může vést ke snížení účinnosti spalování a zhoršení kvality vzduchu v místnosti.
 • Délka pelet: Jednotlivé pelety by měly být stejné délky, aby mohly být rovnoměrně spalovány. Různé délky mohou také způsobit problémy s přísunem paliva a tím zhoršovat výkon vytápění.
 • Barva: Kvalitní dřevěné pelety mají obvykle světle hnědou až žlutou barvu. Tmavší barva může znamenat, že pelety byly vyráběny z nekvalitního dřeva nebo obsahují nečistoty.
 • Certifikace: Existuje několik certifikačních organizací, které ověřují kvalitu dřevěných pelet, jako jsou například ENplus nebo DINplus. Kvalitní dřevěné pelety by měly být certifikovány jednou z těchto organizací.
 • Cena: Kvalitní dřevěné pelety jsou obvykle dražší než ty nekvalitní. Pokud je cena příliš nízká, může to být varovným indikátorem, že by pelety nemusely být kvalitní.

Pokud nakupujete u českých výrobců, nečeká vás těžký výběr protože 97% tuzemských výrobců splňuje certifikaci ENplus, která zaručuje následující vlastnosti:

 • vysokou výhřevnost nad 16,5 MJ/kg;
 • nízkou vlhkost do 10 %;
 • nízký obsah popela do 0,7 %;
 • nízký podíl jemných částic do 1 %.

pelety

Jaké jsou výhody vytápění peletami?

Vytápění peletami má několik výhod oproti jiným zdrojům energie:

 • Ekonomická výhodnost: Dřevěné pelety jsou relativně levným zdrojem energie, zejména v porovnání s vytápěním elektřinou, topným olejem nebo plynem.
 • Možnost plně automatického provozu: Některé kotle na pelety umožňují plně automatický provoz, který nevyžaduje přikládání, čištění a další práce. Kotel je možné pustit pomocí dálkového ovládání.
 • Snadná dostupnost: Dřevěné pelety jsou obecně snadno dostupné ve všech regionech a lze je nakoupit v mnoha obchodech změřených na vytápění nebo objednat online.
 • Ekologická šetrnost: Dřevěné pelety jsou šetrné k životnímu prostředí, protože při jejich spalování se uvolňuje pouze takové množství oxidu uhličitého, které bylo absorbováno stromy během jejich růstu. Pelety tak nezpůsobují zvýšení celkového množství oxidu uhličitého v atmosféře.
 • Snadné skladování: Dřevěné pelety mají malý objem a snadno se skladují ve sklepích, skladech nebo skladovacích silech.
 • Vysoká účinnost: Dřevěné pelety mají vysokou účinnost a vytápí efektivněji než některé jiné topné zdroje, jako je například topení kusovým dřevem.
 • Snadná manipulace: Dřevěné pelety lze snadno dopravit, nafoukat do skladu a odtud čerpat do topného systému automatickým podávačem pelet nebo ručně.
 • Pohodlí a čistý provoz: Vytápění peletami zahrnuje méně práce než jiné topné zdroje, jako je například dřevo, protože pelety jsou balené a odpadá štípání a skládání dřeva. Spalování je navíc natolik dokonalé, že vzniká jen minimum popela.

Celkově jsou dřevěné pelety výhodným zdrojem energie pro vytápění domů a budov, protože jsou cenově dostupné, ekologicky šetrné a snadno se skladují. Jednou z největších výhod vytápění peletami však zůstává komfortní používání a vysoká bezobslužnost peletových kotlů oproti jiným kotlům na tuhá paliva.

Jaké jsou aktuální ceny pelet - Jsou pelety drahé?

Koncem roku 2022 sice došlo k prudkému nárůstu ceny pelet, zejména v důsledku energetické krize, přesto stále platí, že jsou dřevěné pelety dlouhodobě levnější než vytápění elektřinou, topným olejem nebo plynem. Dočasně se cena z dřívějších 7 Kč za kilogram vyšplhala na 14až 18 Kč/kg. Ovšem v únoru 2023 ceny znovu klesly i pod 10 Kč za 1kg. Aktuálně (červen 2023) je možné pelety běžně zakoupit za 8,5 až 11 Kč. V současnosti se, s ohledem na vývoj cen dalších druhů paliv, řadí spalování dřevních pelet v moderních kotlích opět mezi nejekonomičtější varianty vytápění domácností.

Kdy je dobré nakoupit pelety? A jak je nakoupit levně?

Vhodný čas na nákup pelet je po ukončení topné sezóny. Na jaře nebo v létě je nákup pelet také nejvýhodnější, protože jsou ceny pevných paliv obecně v tomto období nejnižší. Obvykle klesají o 10 až 15% oproti běžným cenám ve zbytku roku. V této době je tak dobré se zásobit na celou sezónu dopředu. Současně se ale nevyplatí příliš „křečkovat“. Nadměrné a vícestranné objednávky (kdy zákazníci objednají od více dodavatelů, ale reálně odeberou pouze od jednoho) totiž zbytečně zvyšují cenu na trhu.

Pokud chcete ušetřit při vytápění peletami nedívejte se jen na jejich cenu, ale dejte přednost kvalitním certifikovaným peletám. Nekvalitní pelety mají nižší výhřevnost, takže jich spálíte víc. Z dlouhodobého hlediska vám stejně tak ušetří i dobrý výběr kotle. Vysoká účinnost kotle vám umožní dosáhnout více tepla při menším množství spotřebovaného paliva. Nakupujte proto jen kotle ověřených značek s vysokou účinností, které splňují požadavky třetí nebo vyšší emisní třídy.

peletove-kotle

Kde je možné topit peletami?

Pelety jsou velmi všestranným palivem, které se nabízí k použití pro vytápění v mnoha různých typech objektů. Kaskádové kotelny na pelety zvládnou vytopit i velké objekty.

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • chalupy, chaty a další rekreační objekty
 • veřejné budovy (školy, školky, nemocnice)
 • průmyslové a komerční budova (penzionu, sportoviště, pivovary, výrobní podniky, kancelářské budovy a mnoho dalších)

 

Jak správně topit peletami?

Dřevěné pelety nabízejí efektivní a čistý způsob vytápění, správná technika topení je však nezbytná pro dosažení optimálního výkonu kotle, minimalizaci emisí a snížení spotřeby paliva. Podívejme se tedy na důležité tipy a postupy, jak správně topit, abyste mohly vyžít veškeré výhody tohoto zdroje vytápění naplno. Správné topení peletami zahrnuje několik kroků, které vám pomohou maximalizovat účinnost a snížit emise:

 • Kontrola kvality pelet: Používejte pouze kvalitní pelety, které jsou bez nečistot a zbytečných příměsí. Při nákupu vám může být nápovědou certifikace. Dbejte také na vhodné podmínky skladování pelet. Nekvalitní pelety mohou vést k horší účinnosti, emisím a zanesení kotle.
 • Čištění kotle: Některé kotle na pelety mají implementované automatické čištění, to zásadně omezuje potřebu ručního čištění. Jinak je třeba spalovací komoru kotle pravidelně čistit od popela a prachu mechanickým seškrábáním případných nánosů a vysypáním popelníku. Případně je možné kotel vysát vysavačem popela. U kotle na pelety je třeba cca 1x za půl roku vyčistit hořák. Čištění kotle snižuje riziko požáru a zvyšuje účinnost spalování.
 • Kontrola přívodu vzduchu: Zajistěte dostatečný přívod vzduchu pro spalování pelet a nechte dostatečný prostor pro proudění vzduchu.
 • Nastavení výkonu kotle: Nastavte výkon kotle podle aktuálních potřeb vytápění, aby se minimalizovalo plýtvání energií a snížily se emise.
 • Pravidelné kontroly a revize kotle a spalinových cest: Ze zákona by se měla kontrola komínů provádět minimálně jedenkrát za rok, podle toho, jak často topíme a jaký výkon má kotel. Revize kotle musí být prováděna 1x za 3 roky. Více o revizích a kontrolách komínů jsme psali zde.

 kamna-na-drevo-a-pelety

Je možné topit současně dřevem i peletami?

Kombinace vytápění peletami a dřevem je nejen možná, ale i velmi oblíbená. Nikdy nemáme jistotu, jak se budou ceny paliv vyvíjet do budoucna, možnost používat více druhů paliv nám tak může pomoci ušetřit a zároveň může být velmi praktická.

Můžete si pořídit například set, který tvoří automatický kotel na pelety a zplynovací kotel na dřevo. Získáte tak dva propojené kotle, ale postačí vám mít jen jeden komín. Velkou výhodou tohoto řešení je, že vám umožní variabilně měnit palivo a dle potřeby střídat automatický i manuální provoz. Když jste doma, můžete ručně přidávat a topit dřevem. Mimo vaši přítomnost v domě je pak možné využít automatické doplňování a spalování pelet. Jakmile dojde v vyhoření naloženého dřeva a není možnost přiložit nové, je kotel schopný sám přejít na topení peletami. 

 

Zdroje:

https://ceska-peleta.cz/

https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-pevnymi-palivy/20955-drevni-peleta-normativni-vlastnosti-rozdeleni-do-trid