Jak čerpat dotace na vytápění a fotovoltaiku?

Zájem o ekologicky šetrné vytápění v České republice je. To dokazuje fakt, že v roce 2022 bylo 19 miliard korun vyčleněných z Národního plánu obnovy na financování programu Nová zelená úsporám zcela vyčerpáno. Neznamená to ale, že možnost získat dotaci na tepelné čerpadlo, na kotel nebo na fotovoltaiku, už pominula. Nadále jsou k dispozici finanční příspěvky, daňové zvýhodnění nebo programy dotovaného financování. Dnes prozradíme, jak v současnosti, tedy v roce 2023, získat podporu pro úsporné a efektivní vytápění a výrobu elektrické energie pro váš dům.

nova-zelena

Máte zájem získat dotace na vytápění, ale jejich vyřizování vám přijde moc složité? Obraťte se na nás. Máme zkušenosti s předchozími programy, kde jsme realizovali mnoho úspěšných žádostí. Pomůžeme vám vybrat vhodný typ vytápění pro váš dům, vypracujeme projekt zdarma a zajistíme odbornou montáž našimi zkušenými pracovníky. Vyřídíme za vás veškerou administrativu spojenou s vyřízením a vyúčtováním dotace.

Rádi vám poradíme na telefonním čísle (+420) 777 288 883.

 

1 Dotace na tepelné čerpadlo

tepelne-cerpadlo_1

Tepelná čerpadla jsou populární volbou pro vytápění i chlazení domácnosti. Výrobci uvádí, že poptávka roste meziročně o 50 %. Spotřeba energie na výrobu tepla v čerpadlu je přitom oproti plynovému či elektrickému kotli jen třetinová, proto stát tuto technologii podporuje.

Které programy nabízí dotace pro tepelná čerpadla? V první řadě zmiňme projekt Státního fondu životního prostředí Nová zelená úsporám (NZÚ). Dotace na nákup a instalaci tepelných čerpadel jsou poskytovány formou návratného finančního příspěvku.

Program NZÚ dostál několika změn. Žádost o dotaci je teď jednodušší, není nutné předkládat faktury a v některých případech ani projektovou dokumentaci. Ovšem u novostaveb je podpora zacílena jen na nejúspornější budovy, kde je dosaženo nejvyšších energetických úspor. Pozor, příjem žádostí v aktuální etapě Nové zelené úsporám se uzavře na konci června. Zahájení příjmu žádostí v nové etapě NZÚ je plánováno na září 2023.

Na instalaci tepelného čerpadla bez ohřevu teplé vody si může běžný majitel rodinného domu nárokovat 80 000 Kč. Jestliže má být tepelné čerpadlo vybaveno i ohřevem teplé vody, lze dosáhnout na dotaci 100 000 Kč a u tepelného čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FB systému až 140 000 Kč.

Další možností pro pořízení tepelného čerpadla s dotací jsou v současnosti také Kotlíkové dotace (o kterých si více povíme níže), v tomto programu ovšem mohou žádat jen nízkopříjmové domácnosti.

 

2 Dotace na kotel

kotel

Finanční podporu lze získat také na pořízení moderního a energeticky úsporného kotle. Uživatel se pak může těšit z kvalitního vytápění s vysokou energetickou účinností a nižšími emisemi.

NZÚ poskytuje finanční příspěvky na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla a to za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. V rámci tohoto opatření může žadatel dosáhnout na dotaci 35 000 – 140 000 Kč. Na nejvyšší dotaci přitom dosáhne kombinací více opatření. Nízkopříjmové domácnosti mohou na výměnu kotle využít také Kotlíkové dotace.

 

3 Dotace na fotovoltaiku

fotovoltaika

Chcete-li investovat do solární fotovoltaické elektrárny, i pro vás jsou k dostání dotace. Pochopitelně ale musíte splnit v první řadě legislativní požadavky. Váš fotovoltaický systém můžete bez licence provozovat jen do 50 kW.

Jak je to s dotací v rámci programu NZÚ? Pro instalaci fotovoltaického systému je možné dosáhnout na dotace ve výši až 200 000 Kč. O podporu mohou požádat majitelé rodinných a řadových domů.

Zjednodušení žádostí o dotaci se týkají i fotovoltaických systémů. Není nutné dokládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Zájemce si musí především pohlídat termíny. Žádost musí být vyplněna co nejdříve a bezchybně.

Z dalších programů zmiňme Národní plán obnovy. Je určen pro majitele větších fotovoltaických systémů – dotaci získávají elektrárny od 100 kWp do 1 MWp. V tomto případě je dotace určena pouze na panely umístěné na střechách budov. O podporu mohou žádat i firmy.

 

Kotlíkové dotace

Existuje také program Kotlíková dotace spravovaný Ministerstvem životního prostředí, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Navíc lze realizaci úsporných opatření kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Kotlíková dotace zprostředkuje žadateli finanční příspěvek na výměnu kotle ve výši 95 % uznatelných nákladů. Ovšem pozor, tento dotační program je v současnosti zaměřen primárně na nízkopříjmové domácnosti. To stejné platí i pro program Nová zelená úsporám light, o němž bude řeč na konci článku.

Kdo může žádat?

  • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu),
  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi  lednem 2022 dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jakou výši dotace lze získat na jednotlivé zdroje tepla v kotlíkové dotaci

Tepelné čerpadlo

180 000

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

130 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Po provedení výměny je potřeba předložit

  • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
  • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
  • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
  • kopie zprávy o montáži
  • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
  • kopie faktur/daňových dokladů
  • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

 

Nová zelená úsporám Light

Několikrát byla zmíněna Nová zelená úsporám. Pojďme si ještě na závěr představit program Nová zelená úsporám Light (NZÚL). Je to univerzální program poskytující dotace na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří a další projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy. Na všechna tato opatření lze v rámci programu NZÚL čerpat finanční podporu pouze u rodinných domů nízkopříjmových domácností.

Ministerstvo si dalo záležet, aby byly podmínky programu srozumitelné a aby bylo zamezeno riziko zneužití ze strany takzvaných energošmejdů. Dá se totiž čekat, že velkou část zájemců o dotace NZÚL budou tvořit senioři.

Proto v rámci programu fungují i takzvaní poradci poskytující komplexní pomoc s vyřízením dotace. Žadatelům potvrdí odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních. Vyřídí veškeré potřebné doklady k podání žádosti a doložení realizace. Zájemcům, kteří chtějí využít dotací programu Nová zelená úsporám Light, tak mohou vyhledat pomoc těchto poradců.

NZÚ Light je přitom vhodná zejména na rekonstrukce a renovace menšího rozsahu (je možné například vyměnit jen některá okna, zateplit fasádu nebo vybudovat solární ohřev vody). Kombinací různých opatření je možné na jeden rodinný dům získat maximálně 240 000 Kč. Pro opatření většího rozsahu je obvykle vhodnější využít standardního programu NZÚ.