Kotlíková dotace 2019 / vše vyřídíme za Vás !!! VOLEJTE 777 288 883

DOTACI ZA VÁS VYŘÍDÍME OD A do Z !!! STAČÍ JEN ZAVOLAT !!!

DOTAČNÍ INFOLINKA 777 288 883

Co budete k dotaci potřebovat ?

  1. Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
  2. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  3. Písemný souhlas spoluvlastníků domu
  4. Písemný souhlas vlastníka pozemku
  5. Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Na co je možné dotaci získat ?

  • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • nová otopná soustava
  • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • projektová dokumentace

dotace_od_a_do_z

Prohlédněte si dotované kotle v naší nabídce >>