Kotlíková dotace 2022 - vše vyřídíme za vás!

Dotaci za vás rádi vyřídíme od A do Z, neváhejte nám zavolat.

DOTAČNÍ INFOLINKA: +420 608 466 175

Co budete k vyřízení dotace potřebovat?

  1. žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech
  2. fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu nebo palivech
  3. písemný souhlas spoluvlastníků domu
  4. písemný souhlas vlastníka pozemku
  5. další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Na co je možné dotaci získat?

  • na samotný tepelný zdroj, včetně nákladů na jeho instalaci
  • na novou otopná soustava
  • na rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace, měření a úpravy spalinových cest
  • na projektovou dokumentaci

Prohlédněte si dotované kotle v naší nabídce >>