}

Kotlíková dotace 2019

VYUŽIJTE KOTLÍKOVOU DOTACI 2019, POKUD SI NEVÍTE RADY VOLEJTE NAŠI INFOLINKU / +420 / 777 288 883 RÁDI ZA VÁS VŠE VYŘÍDÍME.

Co budete k dotaci potřebovat ?

  1. Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
  2. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  3. Písemný souhlas spoluvlastníků domu
  4. Písemný souhlas vlastníka pozemku
  5. Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Na co je možné dotaci získat: 

  • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • nová otopná soustava
  • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • projektová dokumentace
Zdroj tepla  Výše podpory 
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla  80 %
Plynový kondenzační kotel 75 %

+ dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším ke stažení zde .)