Jak vyčistit kotel na tuhá paliva

O kotel na tuhá paliva je třeba se pravidelně starat, a to nejenom během topné sezóny, ale důkladnou údržbu si zaslouží i po jejím skončení. Kromě samotného kotle je nutné věnovat pozornost také stavu a průchodnosti spalinových cest.

cisteni-kotle

Hlavní důvody, proč neopomíjet čištění kotle

 • Důležitý faktor zachování bezpečnosti během provozu
 • Udržení vysoké účinnosti spalování
 • Nižší náklady na vytápění
 • Prevence usazování dehtu v kotli a spalinových cestách
 • Prodloužení životnosti kotle
 • Čistší prostředí v celé kotelně

Jak často čistit kotel na tuhá paliva

Četnost údržby se odvíjí především od konkrétního druhu kotle. Informace o tom, jakým způsobem a jak často kotel čistit, by měly být uvedeny v manuálu.

Obecně mají nižší nároky na údržbu moderní kotle s funkcí automatického čištění, ale dokonce ani ty se zcela neobejdou bez manuálního vyčištění. O něco více pozornosti je pak třeba věnovat údržbě kotle s ručním přikládáním.

Kotel se musí pochopitelně čistit průběžně během provozu, protože spalováním paliva v něm dochází k tvorbě popela. Základní čištění kotle provádějte zhruba 1 x týdně, avšak v případě potřeby i častěji.

Důkladné vyčištění a údržbu si kotel zaslouží po skončení topné sezóny. Připravíte ho tím na sezónu nadcházející.

Pomůcky na čištění kotle

Efektivní čištění kotle usnadní různé praktické nástroje. Základní sada na čištění je obvykle již součástí balení při pořízení nového kotle. Nejčastěji se jedná o ocelový kartáč na čištění kotle a škrabku. Měly by mít dostatečně dlouhou rukojeť pro pohodlnou manipulaci.

Dále se neobejdete bez kovové lopatky, smetáčku a v neposlední řadě nádoby z nehořlavého materiálu na vynášení popela. Hodit se vám bude také čelová nebo ruční svítilna.

V poslední době je oblíbenou volbou rovněž průmyslový vysavač na popel. Ten si poradí s odstraněním popela bez toho, aniž by ho rozvířil do okolí.

vysavac-popela-lavor

Jak vyčistit kotel na tuhá paliva

Způsob čištění závisí především na konkrétním modelu kotle a jeho konstrukci. Nejčastěji budete během topné sezóny čistit prostor pro přikládání a také popelník.

 1. Do čištění se pouštějte výhradně tehdy, pokud je kotel vyhaslý a neobsahuje žádné žhavé částice.
 2. Zhruba 1 x týdně vyčistěte prostor pro přikládání včetně roštu a prostor pro popelník. Otevřete plnící dvířka, hrubé nečistoty shrňte do spodní komory. Kartáčem dočistěte všechny vnitřní stěny. Následně vyneste popelník a než ho vrátíte zpět na místo, vyčistěte i prostor pro popelník.
 3. Zaměřte se také údržbu odnímatelných částí (jedná se např. o zatápěcí a ocelovou klapku), po vyčištění je nezapomeňte opatrně vrátit tam, kam patří.
 4. Aby byla zachována vysoká účinnost kotle, přibližně 1 x měsíčně věnujte pozornost výměníku kotle, k jehož čištění využijete zejména ocelový kartáč. K zadní části výměníku se obvykle dostanete skrze čistící otvory na stranách kotle.
 5. Jestliže kotel disponujte fotosenzorem, zhruba 1 x za čtvrtletí jej vyjměte a otřete jemným hadříkem od nečistot.
 6. Alespoň 1 x ročně demontujte ventilátor a vyčistěte prostor okolo něj, stejně jako lopatky ventilátoru.
 7. V čistotě se snažte udržovat i vnější stěny a součásti kotle, respektive celé prostředí kotelny.

Péče o kouřovod a komín

Kromě čistoty kotle nepodceňujte ani údržbu spalinových cest. Jejich stav a průchodnost ovlivňuje bezpečnost, správný tah a účinnost spalování.

Kouřovod můžete zkontrolovat jednoduše prostřednictvím vymetacího otvoru. V případě potřeby kouřovod mechanicky vyčistěte s pomocí kartáče nebo štětky, dlouhá násada umožní přístup do vzdálenějších míst.

Pokud se jedná o kotel s výkonem nad 50 kW, je třeba zajistit alespoň 1 x ročně odbornou revizi spalinových cest kominíkem. Ten by měl zkontrolovat komín, stejně jako kouřovod a jeho připojení ke kotli. Ideálním obdobím pro revizi kominíkem je přelom léta a podzimu, tedy období před novou topnou sezónou.

komin

Jak vyčistit kotel od dehtu

Dehet je hustá, lepkavá a zapáchající kapalina tmavé barvy, kterou tvoří směs chemických látek. Vzniknout může z různých příčin, k těm nejčastějším patří:

 • zanedbaná pravidelná údržba kotle
 • použití nekvalitního topiva (např. špatně vyschlé dřevo)
 • nedostatek vzduchu během hoření
 • nedůsledně napojený kouřovod

Dehet poté ulpívá nejen ve vnitřních částech kotle, ale také v kouřovodu a komíně. Čím mocnější je jeho vrstva, tím náročnější bude její odstranění. S množstvím dehtu ve spalinových cestách navíc roste riziko vzplanutí. Dehet má rovněž negativní vliv na tah kotle, čímž zvyšuje náklady na vytápění.

Základní způsoby, jak odstranit dehet

V zásadě existují 3 základní možnosti, jak vyčistit kotel a spalinové cesty od usazeného dehtu.

 1. Mechanické vyčištění

Kartáč a jiné běžné pomůcky si s dehtem neporadí, k odstranění se používá například speciální komínová fréza.

 1. Chemické odstranění

K dostání jsou speciální čistící polena a jiné chemické prostředky, které dokážou uvolnit usazené saze a dehet.

 1. Vypálení žárem

V tomto případě se dehtová vrstva vystaví až na několik hodin vysoké teplotě. Tento proces však patří do rukou zkušených kominíků a lze jej aplikovat pouze u cihlových a šamotových komínů.