Fotovoltaika v otázkách a odpovědích

fotovoltaicka-elektrarna-panely-na-strese

Fotovoltaika je v dnešní době často skloňované slovo, jde totiž o technologii, která dokáže přeměnit sluneční záření na elektřinu a poskytnout vám ji k využití. Jde nejenom o obnovitelný zdroj energie, kdy ji můžete získat v podstatě zdarma ze slunce, ale ušetříte nyní i za samotné pořízení a instalaci potřebných komponent, protože fotovoltaická elektrárna je součástí dotačního programu a vy na ní můžete získat až 50 % z výdajů. Potenciál tohoto způsobu výroby energie stále stoupá a vám se investice může vrátit už za několik let, což vzhledem k vysokým cenám elektřiny, šetrnosti fotovoltaiky k přírodě i minimálním nárokům na údržbu stojí za zvážení.

Co se v článku dozvíte:

FVE fotovoltaika panely 

Co je fotovoltaika a fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaika je jednoduše řečeno přeměna sluneční energie na elektřinu, a to pomocí fotovoltaického jevu. Fotony slunečního záření při dopadu na solární články uvolňují energii z elektronů, vytváří se tím elektrické napětí, které se následně uzavřením obvodu mění na elektrický proud.

Fotovoltaická elektrárna je celé zařízení, které je potřeba k tomu, abyste mohli energii získávat. Skládá se ze solárních panelů a střídače, který převádí získaný proud na proud využitelný v domácnosti. Součástí fotovoltaické elektrárny jsou i kabely, řídící jednotky a akumulátor.

fotovoltaika

Jaký je rozdíl mezi fotovoltaickým panelem a solárním kolektorem?

Velmi často se setkáte s pojmy fotovoltaický panel a solární kolektor, které se mohou zdát stejné a také podobně vypadají, rozdíly v nich ale jsou. Fotovoltaický panel elektřinu vyrábí, ta se pak využívá pro běžný chod domácnosti. Panely jsou tenčí a lehčí než kolektory a instalují se ve větším počtu.

Naproti tomu solární kolektory nachází své využití pro ohřev vody, ať už do otopného systému doma nebo k ohřevu bazénu. Mají větší rozměry i hmotnost než panely a na střechu či jiné vhodné místo se umisťují obvykle jen 2 až 4 kolektory. 

Jaké jsou důvody proč si pořídit fotovoltaiku?

Důvodů, proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu, je určitě více než jen ušetřit za elektřinu z jiných zdrojů. 

  • Jste nezávislí - nemusí vás trápit vývoj cen energií a systém můžete doplnit bateriemi tak, abyste nebyli odkázaní na elektřinu v žádné části roku.
  • Ušetříte - elektřinu máte zdarma, fotovoltaika získává podporu systémem výkupních cen/zelených bonusů a pořizovací náklady jsou čím dál nižší, navíc na ně můžete získat dotace.
  • Šetříte přírodu - výroba elektřiny ve fotovoltaické elektrárně je bez emisí, zároveň umístěním na střechu chráníte podkroví domu před přehříváním a díky výrobě energie přímo v místě nedochází ke ztrátám dálkovým přenosem.
  • Nemáte starosti - fotovoltaická elektrárna je téměř bezúdržbový systém. Díky absenci pohyblivých součástí a pro samočistící schopnost panelů nemusíte o fotovoltaiku nijak pečovat.
  • Pořídíte bez větších zásahů - instalace fotovoltaiky  zabere obyčejně jen pár dní s minimálními zásahy do samotné stavby, aniž by vás výrazně omezovala v běžném životě.

Na co si dát pozor při pořízení fotovoltaiky?

I když se zdá celé pořízení a instalace fotovoltaiky snadné, dejte si při tom pozor na několik zásadních bodů, které zajistí, že splní vaše očekávání a vy opravdu ušetříte. Tím prvním je výběr správného dodavatele, pokud se rozhodnete pro jeho využití. Dále zvolte správný typ panelů (na trhu je již několik typů), dbejte i na prověřeného výrobce, který nabízí kvalitní produkty a záruku, všechny součásti systému by pak měly splňovat normy a mít certifikace. 

V rámci instalace se zaměřte na to, aby měly panely správnou orientaci a náklon, svou roli hraje i jejich zastínění. Důležité je také zvolit velikost fotovoltaiky, která bude odpovídat energetickým potřebám vaší domácnosti. 

Jaká je životnost FVE?

Panely mají záruku na výkon obvykle 25 let, po tuto dobu by jejich výkon neměl klesnout o více než 15-20 %, obvykle se ale jedná jen o 8 % ztráty výkonu, u nových panelů je číslo ještě nižší. Moderní fotovoltaické panely tak budou na vašem domě fungovat i 40 let. Baterie a střídače mají potom životnost okolo 10 až 15 let.

Kolik stojí fotovoltaika pro rodinný dům?

Cena fotovoltaické elektrárny závisí na mnoha faktorech. Jako příklad může posloužit středně velký dům obývaný čtyřčlennou rodinou, která vyžaduje co nejmenší závislost na dodávkách ze sítě. Takový systém stojí zhruba 400 až 500 tisíc Kč. 

Jaká je návratnost FVE?

I když je pořízení fotovoltaiky poměrně nákladná záležitost, návratnost investované částky je poměrně krátká, a to i vzhledem k aktuálním cenám elektřiny. Pohybuje se nyní v průměru mezi 2 až 7 lety v závislosti na nastaveném výkonu i systému, svou roli hraje také velikost elektrárny a výkupní cena elektřiny, pokud přebytky prodáváte.

Jakou jde získat dotaci na fotovoltaiku?

Systém fotovoltaiky a jeho pořízení je dotováno v rámci programu Nová zelená úsporám. Zpět můžete získat až 50 % uznatelných nákladů, maximálně ale 200 tisíc Kč. 

Kdo má nárok na dotaci na fotovoltaiku?

O dotaci na fotovoltaickou elektrárnu můžete požádat jako majitelé rodinných a řadových domů. Další podmínkou pro její získání je to, aby minimálně 70 % vyrobené energie bylo spotřebováno v dané domácnosti.

Jak dlouho trvá získání dotace na fotovoltaiku?

Pokud budete žádat o dotaci na fotovoltaiku, počítejte s jejím vyplacením zhruba 6 až 8 týdnů po odeslání žádosti na MŽP. To probíhá po dokončení realizace. 

Fotovoltaicka-elektrarna-centrum-fotovoltaiky

Bude pro vás fotovoltaika to pravé? Poraďte se s odborníky z Centra fotovoltaiky. Pomůžou vám s výběrem toho pravého systému pro váš dům i se získáním dotace.