Úvod Zelená úsporám Zelená úsporám 2017

Zelená úsporám 2017

Zelená úsporám 2017

V rámci dotačního programu "Nová zelená úsporám 2015"byla vyhlášena 3. výzva pro rodinné domy k podávání žádostí o poskytnutí podpory

Pozor!! Žádat o dotaci na rodinné domy můžete do vyčerpání finančních prostředků, nejdéle však do 31. prosince 2021. Příjem žádostí bude zahájen 22. října 2015

Při vyřizování dotací z programu „Nová zelená úsporám“ Vám nabízíme naši pomoc.

 

Vyplňte alternativní text Více informací Vám poskytne Ing. Markéta Staňková, obchodní referent společnosti Centrum Vytápění.CZ na telefonním čísle +420 777 288 883 nebo e-mailem info@centrumvytapeni.cz.

 • Máte zájem získat DOTACI až 100 000 Kč na výměnu zdroje tepla? Neváhejte a pro bližší informace nás kontaktujte na tel: + 420 777 288 883
 • Máme zkušenosti s předchozím programem „Zelená úsporám“, kde jsme realizovali mnoho úspěšných žádostí a touto cestou se vydáváme i nadále
 • Zajišťujeme zakázky po celé České republice včetně zpracování žádosti, potřebné dokumentace.
 • Neváhejte a přijďte se k nám přesvědčit, že vytápění ekologickými zdroji tepla je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také finančně výhodné
 • Poptávku můžete poslat zde.       

Dotační program "Nová zelená úsporám 2015"

Celkem bude letos na financování programu rozděleno 1,1 mld. korun z čehož je 600 000 000 Kč určeno pro majitele rodinných domů na celém území ČR a 500 000 000 Kč pro majitele bytových domů v Praze.

Výzva je opět zaměřena na tři typy opatření:

1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast podpory A)

2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast podpory B)

3. Efektivní využití zdrojů energie (oblast podpory C) - Podoblast C1, C2 Výměna zdrojů tepla:

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Podmínky pro poskytnutí dotace pro oblast podpory C:     

 • žádat o podporu mohou vlastníci/spoluvlastníci, stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby)
 • žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky na základě časového omezení výzvy                                                                        Vyplňte alternativní text
 • u zdrojů na biomasu jsou podporovány pouze zdroje určené výhradně ke spalování biomasy s nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší.
 • Podporována je instalace kotlů na tuhá paliva splňujících požadavky na ekodesign dle bodu 1 a 2 přílohy č. II nařízení
 • V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesig dle bodu 1, 2 a 3 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
 • V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TV, pokud je tímto kotlem ohříván).
 • Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b),2b), 3 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
 • Podporovány jsou pouze kondenzační plynové kotle na zemní plyn nebo propan, které splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1a), 2b), 4 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Nejdůležitější změny oblasti podpory C oproti roku 2014

 • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy
 • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2
 • Výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů
 • Seznam výrobků a technologií je nepovinný - nutné prokázat soulad vlastností výrobku s podmínkami Programu
 • Opatření nemusí provádět dodavatelé zapsaní v SOD
 • Rychlejší administrace pravidlo 3x3x3 týdny (schválení, kontrola, vyplacení)
 • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10%

Podporované typy zdrojů

Podoblast podpory Typ zdroje

Výše podpory

C1 (spolu se zateplením)

Výše podpory

C2 (bez zateplení)

C.1.1/C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2/C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3/C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4/C.2.4

 

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem a samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5/C.2.5 Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000
C.1.6/C.2.6 Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
C.1.7/C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000
C.1.8/C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000

Poptávku můžete poslat zde.

Kontaktujte nás

RJ-TRADING s.r.o.

PROVOZOVATEL:
Budějovická 673/44
390 02 Tábor

Centrumvytápění.cz

SÍDLO PROVOZOVNY:
Budějovická 918
390 02 Tábor

+420 608 023 448

Radek Janů
jednatel společnosti 
janu@centrumvytapeni.cz

+420 777 288 883

Ing. Markéta Staňková
obchodní referent
info@centrumvytapeni.cz

IČ: 03119319
DIČ: CZ03119319
GPS: 49°47'9.721"N,
         17°42'9.122"E


Exkluzivní zastoupení

 

 

               


Obchodní partněři 

 

    

 Vyplňte alternativní text 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Jsme autorizovaným členem Cechu kamnářů

© 2017, Radek Janů – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

eBRÁNA | B2C Brána |

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky