Přednosti krbových kamen Monellina 176 N a Monella 175 N

Konvenční předání tepla do prostoru - litinová krbová kamna jsou dvouplášťová na podstavných nožičkách. Přirozeným prouděním studeného vzduchu, který je mezi tělem kamen a vnějším litinovým pláštěm ohříván a dále předán do prostoru.

Spalovací rošt litinových kamen je vyspádovaný do středu. Palivo při hoření nezůstává po okrajích topeniště a samovolně se sesouvá. Tím dochází k bezezbytkovému spalování s minimálním množstvím popela. Výhodou je delší interval přikládání paliva.

Pohyblivý rošt litinových kamen umožňuje proroštování bez nutnosti otevírání dvířek spalovací komory.

Vysoká účinnost spalování litinových kamen dosahuje až 81%.

Automatická komínová klapka, se otevře vždy při otevření přikládacích dvířek. Zvýšením komínového tahu během přikládání nedochází k úniku spalin do prostoru kde jsou kamna instalovaná.