Výměník tepla

Výměník tepla je speciální zařízení, které dokáže přenést teplo z jedné látky na druhou, respektive slouží k výměně tepelné energie mezi soustavami o rozličných parametrech. Výměníky tepla tak nachází své uplatnění především tam, kde není možné předávat teplo ze zdroje přímo do spotřebiče. Jedná se o případy, kdy jsou rozdílné teplonosné látky nebo odlišné tlakové podmínky v různých okruzích.

Jednodušeji řečeno výměník nebo také výměník tepla je jakékoli zařízení, které předává teplo z jedné formy do druhé. V tomto ohledu může být za výměník považován i klasický deskový radiátor. Ten předává teplo z otopného okruhu jinému médiu, kterým je vzduch.

Kde se můžete s výměníkem tepla setkat?

Pokud se lidé baví o poruše tepelného výměníku, nejčastěji mluví o výměníku v plynových kotlech, u solárních panelů v případě fototermického ohřevu, u rekuperačních jednotek, tepelných čerpadlech apod. V těchto případech se jedná o konkrétní součástku, jež je pro provoz těchto zařízení nezbytná. S výměníkem tepla se tak můžete setkat u všech zařízení, kde teplo přechází z jedné látky na jinou.

Typy výměníků tepla

Výměníky tepla se dělí podle několika parametrů, tím základním je dělení podle konstrukce na výměníky tepla deskové a trubkové někdy označované i jako tubusové.

  • Trubkové výměníky mají jednoduchou konstrukci, kde plášť trubku tvoří předávací plochu energie. Tento typ výměníků je levný, ale jeho nevýhodou je relativně malý výkon.
  • Deskové výměníky nabízí vysokou variabilitu, ale hlavně skvělý předávací výkon. Jedná se o předávací zařízení, která je však nutné připojit k soustavě externě.

Kromě konstrukce se pak výměníky tepla dělí i podle pracovního média, a to na výměníky se změnou fáze média a bez změny fáze média. Tedy podle toho, zda se mění skupenství média.